Uddannelse og talentudvikling - Differentieret brugerbetaling på kultur- og musikskoler

Forslagets tekst

Alternativet vil sikre, at alle børn og unge, uanset økonomisk baggrund, har mulighed for at dyrke sine fritidsinteresser på musik- og kulturskoler over hele landet. Elevbetalingerne til kommunernes musik- og kulturskoler varierer i dag relativt meget i elevgebyr, men er oftest i den dyre ende af skalaen sammenlignet med andre priser ved andre fritidsinteresser.
Alternativet foreslår, at der indføres en differentieret elevbetaling til landet kultur- og musikskoler med udgangspunkt i Undervisningsministeriets fripladsskala for dagtilbud.

Potentielle ulemper ved forslaget

Nogen kan mene, at de positive sociale konsekvenser ikke opvejer de økonomiske udgifter forbundet med forslaget.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

En ikke nævnt ulempe er, at forslaget øger den sammensatte marginalskat for personer i lavindkomstgruppen - idet en stigning i indtægten modvirkes delvis af en stigning i betalingen til musikskolen.

Et Alternativ: Gør tilbuddet billigere for alle, og få pengene ind gennem stigninger i den progressive beskatning.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.