Uddannelse i frivilligledelse og aktivisme

Med hundredvis af aktive i Alternativet har vi brug for uddannelse og træning. Hvad har tovholdere, projektledere, POLA-ansvarlige og nye bestyrelsesmedlemmer brug for? Hvilke metoder, viden og undervisningsformer kunne være oplagte at bruge i Alternativet som løftestang for en Ny Politisk Kultur?