Transportpolitik

Dette emne dækker transport, både offentlig, privat, vej, bane, sø luft osv. Overkategorien kan bruges til overordnede diskussioner, men substansen vil ligge i underkategorierne.

Jeg kunne godt tænke mig at høre nærmere ang. Roadpricing da jeg godt kunne frygte at dette kunne ramme yderområderne hårdt. Der er dog mange muligheder for at lave roadpricing så vil gerne vide mere om hvordan vi forholder os til det i Alternativet.

1 Synes om

Hej Michael

Roadpricing kan netop løse problemerne i yderområderne også. Det kan nemlig indrettes sådan, at lige så meget dyrere det bliver at køre i byerne, lige så meget billigere bliver det at køre i yderområderne. Og klimamæssigt giver det også mening, for en bus med to passagerer forurener altså rigtig meget mere end to biler.

Gode hilsner
Christian

1 Synes om

Tak for det, hvis det så samtidigt bliver kædet sammen med en fjernelse/sænkning af afgiften på el,brint og gasbiler, så er jeg helt med. Byerne bør på sigt gøres helt bilfrie efter min mening.

håber I vil tænke alternativ i forhold til elcykler :smile:
en almendelig cykelist kan let køre mellem 20-27 km/t og derfor vil det give god mening at en elcykel kan hjælpe op til 29 km/t. (biler kan jo også køre langt stærker end de må og gør!) - i dag må den kun hjælpe op til 25 km/t hvilket ikke hjælper så meget.
HVORFOR dette forslag ?? fordi det ville kunne udkonkurrere knallerter som forurener 14 gange mere pr. km. end en bil. HVORFOR 29 km/t ?? fordi man så ikke skal have nummerplade og forsikres helt vildt - og dermed letter at tage springet til et alternativt køretøj.
Tror dog det er en EU regl og derfor svær at få gennemført men det giver rigtig god mening i forhold til miljøet.
ps. fra en glad elcykkel ejer

Ang. roadpricing, så skal man gøre sig klart, at det skal implementeres teknisk i form at et system.
På den ene eller den anden måde, afhængigt af hvor smart man kan tænke, eller hvor stor en del af udgiften der pålægges billisten, så vil det stadig være en engangsudgift, og derefter driftsomkostninger for et roadpricing system.
Hvis mærkesagen er miljø, hvorfor så ikke hæve benzinafgiften ?
Man bliver takseret for den miljøeffekt man har. Har man et lavt benzin forbrug pr. km, så vil man blive mindre påvirket, og det er vel den vej vi skal i starten.
Modargumentet mod det her, udover skriget over prisstigning, er at grænsehandlen med benzin så vil stige.

Jeg undres dybest set over, at vi har roadpricing med i vores program. Det er et teknisk fix, som vender den tunge ende nedad og gør transport til en knap vare, folk vil stræbe efter.
Transport er spild af tid, for at sige det ligeud. Hvad med at afskaffe transportfradraget (langsomt selvfølgelig), bruge de sparede penge til at bekoste flytning af virksomheder dertil, hvor arbejdskraften er. Der er masser af penge og endnu mere vundet livskvalitet i at undgå unødig transport - og det er jo også del af vores program.

1 Synes om

så for at bekoste/effektivisere flytning af virksomheder sænker man virksomhedsskatten i de områder med højest arbejdsløshed, eller hvordan ?

Derudover er transport ikke nødvendigvis et spild af tid, det jo også andet end at tage frem og tilbage på arbejde.

Jeg tænker mest på den “tvungne” transport i form af pendling. Den koster mange familier værdifuld tid til samvær og er samfundsmæssig et gigantisk spild af menneskelige ressourcer - og er ikke mindst en stor belastning for miljøet. Det sidste forøvrigt også med el-biler.
Fratrukket pendling er vores resterende transportbehov sikkert ret lille - hobby, familiebesøg etc… Sandsynligvis uproblematisk.
Hvordan man konkret kan kanalisere pengene over til virksomhederne, så har jeg ikke tænkt over - det lyder som en god ide, lave virksomhedsskatter.
Noget andet, som jeg overhovedet ikke har regnet på endnu er, at der ved pendling ud over transportfradraget, hænger en masse andre offentlige udgifter - størst nok støtten til infrastrukturen. De kan på sigt også trappes ned.

På hjemmesiden selv, under netop transportpolitik, så jeg forslaget om RUF Dual Mode Transport systemet til brug af transport. Hvorfor satser vi i høj grad på lappeløsninger når et transportsystem som RUF ligger klar og parat til at blive forsket i og eventuelt rullet ud, relativt billigt? Når en af kerneværdierne for Alternativet er mod, hvorfor er man så så forsigtig i forhold til transportpolitik?

Selvfølgelig er idéen jo ikke at skifte det ene ud med det andet fra den ene dag til den anden, men jeg synes bestemt at RUF skal op og vende i en bred debat. RUF kunne fungerer som en erstatning, eller i starten blot et kompliment, for offentlig transport. Det er elektrisk og vil derfor også virke som stopklods for olie- og benzin lobbyisme. I højere grad synes jeg at netop Alternativets transportpolitik burde satse benhårdt på at fjerne alt form for fossilbrandstof transport. Plus, for sci-fi nørder som mig ser det jo usandsynligt fremtidsagtigt ud.

Palle R Jensen er jo netop en visionær personlighed som vil være god at have som støtte til Alternativet og vores visionære udgangspunkt. Jeg er ikke en “number-cruncher” og jeg kan ikke hurtigt kaste nogle tal sammen der snakker om økonomiske fordele om ulemper men et politisk laboratorium eller en omfangsrig debat omkring RUF og andre alternative transportsystemer, som er helt anderledes end vi bruger i dag, der kan indvirke i en langsigtet plan, synes jeg vi burde tage som parti.

Nyttigt link: RUF FAQ.

Road-pricing har nogle problemer i forhold til privatlivets fred, hvis det betyder at staten skal registrere hvor alle biler kører. Og der vil være store omkostninger til at indføre det. Så hvorfor ikke bare i stedet hæve afgifterne på brændstof, som Jarl Lundin Overbeck foreslår?

RUF, og andre tilsvarende initiativer er interessante, og bør overvejes. Men efter min mening er vi endnu ikke helt klar til dem.

Det største problem med transport lige nu er efter min mening prisen på offentlig transport. Her bør vi efter min mening især se på prisen på at opkræve betaling for den offentlige transport. I alt for mange tilfælde udgør prisen for at opkræve betalingen en alt for stor del, og så er det måske - ud fra en generel samfundsmæssig synsvinkel - bedre at tilbyde den pågældende offentlige transport uden betaling?

Jeg synes, at folk skal lære, at det er køre bil ikke er en menneskelig ret - Det der er en menneskelig ret er frihed, og det vil være muligt om vi ejer en bil eller ej. Vi skal kunne have muligheden for at kunne køre indtil der er bedre offentlig transport, men vi skal sænke behovet for at køre.

Efter min mening skal vi gennem byplanlægning arbejde mere mod, at bolig/butik/arbejdspladser er mere blandede ind i hinanden for at øge muligheden for at ens arbejde ligger tæt på ens bopæl. Vi skal rykke arbejde, handel og bolig tættere på hinanden og gøre det lettere at flytte rundt, så man kan bo tæt på sit arbejde. Vi skal give mere plads til fodgængere og cyklister. Bilkapaciteten på vejene og parkeringspladser skal kun mindskes i takt med at antallet af bilister falder, hvilket de vil, hvis man gør de andre ting.

Det er noget som enhver ny byplanlægningsbog vil fortælle.

1 Synes om

Jeg synes bestemt også RUF vil være noget man ihvertfald burde satse nogle midler på.
Det kunne gå hen og blive et fint eksporteventyr, hvis det er en succes i Danmark, er det jo højst sandsynligt også ditto i udlandet…
Den største udfordring ved RUF, i mine øjne, er at der skal være et stort (meget dyrt) system(veludbygget netværk) førend det er rigtig smart, ligeledes vil RUF køretøjer også blive billigere i større antal.

Det vil også være et godt fundament i forhold til at vende flugten fra de små landsbyer og mindre gårde, ind til byerne…

mvh. Morten

1 Synes om

Ja, RUF er for meget infrastruktur. Med el-biler kan man opnå det samme: Teknologien er der allerede til at man kan lave virtuelle “vogntog”, uden at skulle installere en masse infrastruktur.

Hvis man gerne vil investere i noget grøn infrastruktur skulle man se på det forsøg der køres i Sverige, hvor el-lastbiler med kortere rækkevidde kører lange distancer via køreledninger over motorvejene.

1 Synes om

Jamen, det er jo genialt… Lad os endelig sigte i den retning :slight_smile: