Transport fra sort til grøn i 2020 - 2030

Denne strategi er tænkt ud fra en værdibaseret cirkulær finanslov i stedet for den nuværende kapitalorienterede, samt efter forslaget på 750.000 elbiler i 2030 som jo ikke er nær nok og efter den indsigt Clement debatten desangående gav mig.

Primær fokus er også at få nedbragt partikelforureningen i storbyerne.

Biler og busser, lastbiler er vist allesammen en importvare, som nationalt skal udlignes med eksport-(Kontoen)

El transporter skulle have længere liv og færre reparationer i levetiden.

Hvis vi, fra nu, omlægger til at al ny transportindkøb, til virksomheder husstande og kommuner, sker på leasingbasis og man så hjælper bilforhandlere og allerede eksisterende leasingselskaber over på en ny platform, hvor de tillige får til opgave at ophugge de brugte, hvor mindst 1 million private skal være målet for 2030 osv.

Leasingselskaberne der i dag primært leaser nye biler ud til firmabiler og efter 4-5 år bliver de videresolgt som brugtvogn til privat bilisme kunne gøre den månedlige “leje” billigere og billigere alt efter bilens alder.

Med en bilpark på 15 års levetid i snit skulle det nok være muligt at 1 million elbiler ud af de 2,6 millioner kører på vejene i 2030 hvis ikke flere.

Bilværksteder der jo er en større del af vores BNP (arbejdskraften) end bilsalg/leasing, har i dag håndværkere/industriteknikere til el, og andre igen til resten og færre værksteder igen tager sig af pladearbejdet. Værkstederne og tankstationerne skal selvfølgelig tilpasses, det har de vel altid skullet.

Ladeudstyr skal opstilles, men det er vel den samme udgift om vi har 500.000 elbiler eller 1 million, så skal den udgift til import, arbejdskraft betales.

Storbyerne med partikelforureningen.
København/Amager har aldrig haft en jernbane før metroen og busser på diesel udgør derfor en stor del af forureningen. Stigende da byen vokser i antal indbyggere og pendlere.
Med en for dyr boligmasse tillige hermed, har jeg tit undret mig over at København skulle stille op med så mange kommune-udlignings-kroner.
Når jeg var til sportstævner rundt om i landet, var sportshaller altid flottere end det jeg kom fra, og bil og boligstandard var også på et højere niveau. Så den regnemodel der bruges til disse udligninger trænger til en kraftig omjustering.

Selvfølgelig skal busser a.s.a.p gøres partikelneutrale, og hvis man supplerer med at omlægge til el-taxa som del af den offentlige transport til strækninger og områder hvor borgerbehovet er for det, vil vi også her kunne gøres en stor forskel med samme arbejdsstyrke (BNP) selvfølgelig med en ny anlægsinvestering og vedligehold der skal sættes op i ny ramme.

Det smarte ved at gøre en sådan omlægning er, at basen herefter vil være i orden til når - formentlig om ikke så længe - et system kan føre busser og biler til varierende behov for ruten samt senere overgå til helt eller delvis selvkørende, når det bliver aktuelt. Så har vi systemet.

Dette skriv er tænkt som oplæg til videre undersøgelser/debat.

11-9-2020 Lisbeth Stabell