Trængsel på veje og gader

Det er dejligt at have sin egen bil, men der kommer flere og flere biler på vejene og vi kan simpelthen ikke komme til for hinanden.
Den forrige regering forsøgte sig med en løsning for København, men mislykkedes.
Som jeg ser det, er der kun én løsning:
Gør den kollektive trafik til et attraktivt alternativ.

Når vi kører ad motorvej til en større by, kunne alternativet være, at parkere ved motorvejen og at fortsætte med letbanetog ovenpå motorvejen ind til byens kollektive trafik, der skal være indrettet dertil.

Det ville ikke være hverken umuligt eller uoverkommeligt, at oprette letbaner over motorvejene vha. standardiserede buer og skinner - og med stationer kombineret med parkeringspladser - så det er nemt at komme af med bilen og videre med toget.

Når toget når frem til byen, kan det heller ikke være en umulig opgave at skabe en bekvem omstigning til byens kollektive trafik - og hvorfor ikke inddrage taxikørslen?

Gør vi det hele gratis - betalt over skatten - slipper vi for de kostbare udvidelser af de eksisterende motorveje dér, hvor trængslen er værst.- og vi slipper for biltrængsel og forurening i byerne.
Tager vi taxikørslen med her, kommer vi tillige fri af Uber-problematikken.

Hvordan den samlede økonomi vil se ud, er jo vanskeligt at overskue, men hele billet og billetkontrolsystemets udgifter kan jo spares ligesom de kostbare motorvejsudvidelser.
Miljøforbedringen er jo også væsentlig.

Strøm til letbanetogene over motorvejene kunne leveres af store vindmøller, der ikke ville være til gene, hvor vi i forvejen støjer med bil- og togkørsel, og møllerne ville tillige på lang afstand vise os, hvor motorvejen er.

Er det en helt håbløs idé - eller er det noget vi bør udvikle?

Idéen er ikke just ny.
Her er, hvad dagbladet Information bragte i 2008:

Er enig med dig langt hen af vejen.

Jeg tror at man bliver nød til at tænke langsigtet. Der er et behov for at der bliver lavet større offentlig investeringer i offentlig transport i de større byer.
Tænker at man f.eks. her i københavn kan forsætte med at udvide metro system og evt. også udvide s-tog systemet så det forsætter længere. Med den stigende tilflytning af mennesker til de større byer vil et større offentlig transport system blive nødvendigt.

angående ideen om at gøre den offentlig transport gratis. Så synes jeg det er en fantastiks god ide. Tror desværre at det er lidt utopi :frowning:
Til at starte med tænker jeg er at man netop skal gøre metro systemerne så billig at bedre kan betale sig at tage den offentlige transport. Sammen med en større udbygning af transport systemet kan man være heldige at få biler ud af byen.

Skal man starte et sted, er jeg enig i, at det må være med problemet om de mange personbiler, der hver morgen kører ind i hovedstaden, parkeres, og sidst på dagen igen kører ud i omegnen.
Skal en alternativ kollektiv trafik være attraktiv, må det gøres nemt at parkere bilen på turen ind om morgenen og bekvemt at komme videre.
Det er derfor, jeg foreslår parkering ved motorvejene, hvor der er god plads til det, kombineret med kollektiv trafik videre ind til byens allerede eksisterende trafiknet.

Emnet kan vel så forenkles til spørgsmålene:
- hvor bekvemt er det nødt til at være at stille bilen og fortsætte kollektivt?
og
- hvor billigt er det nødt til at være at rejse kollektivt?
før billisterne stiller bilerne udenfor byerne?

Man kunne vel udarbejde nogle reelle teknisk/økonomiske forslag - og så spørge bilisterne - og alle os andre, der indånder udstødningsgassen :wink:

Forskning fra bl.a. DTU viser at det ikke er nok at gøre kollektiv transport (KT) bedre og billigere for at flytte folk fra bil til KT. Der skal også ‘pisk’ til. Det kan være trængsel (i form af at biler holder i kø, busser har busbaner), dyr/besværlig parkering, trængselsafgifter, etc.

Erfaringer fra bl.a. London viser også at man skal være varsom med at gøre KT gratis - man risikerer at flytte gående/cyklende børn/unge ind i bussen/metroen.

Hej Søren.
Fint nok - men er det så ikke på tide, at vi i Alternativet får udviklet en egnet politik - og hvordan skal den være?