Torstens Nyhedsbrev - Nyt fra Folketingsgruppen

Kære medlem af Alternativet,

Det her nyhedsbrev skriver jeg fra vandret stilling. Som mange af jer nok ved, er på orlov fra Folketinget for at pleje en diskusprolaps. Det er også grunden til, at I desværre må undvære det indtalte nyhedsbrev i denne omgang.

I mit fravær har jeg overdraget min plads til Mira Issa Bloch, der til dagligt sætter flotte sociale og grønne aftryk i byrådet i Skanderborg kommune.

Hun er kommet fra asken til ilden i en lille folketingsgruppe, der har meget travlt, og hun beviser til fulde, at hun er kvalificeret til at arbejde på Christiansborg. Tak, Mira, for dit strålende humør, din uforfærdede entre på talerstolen i salen og din ild, der brænder for en grøn og social retfærdig verden.

Vores idéer smitter – heldigvis

Det glæder mig virkelig, at regeringen inviterer Alternativet med til stort set alle forhandlinger. Jeg oplever vores MF´ere sidde med og arbejde for at sætte vores politiske fingeraftryk i alle ministerierne.

Og så glæder jeg mig over, at vi får mere og mere anerkendelse for, at vi har været pionerer i forhold til at gøre folketinget grønt. Fra Folketingets talerstol nævner politikere og partiledere, at vi har en stor aktie i, at det blev et klimavalg og i, at der nu er så stort et fokus på klima, natur og miljø i vores lovgivende forsamling.

Jeg ved godt, at det stadigvæk er langtfra altid, at vi får æren, når politiske forslag, som er groet i vores have, bliver diskuteret og vedtaget. Men vi skal bare være glade, når vi ser, at andre partier tager ejerskab over idéerne, gør dem til deres egne og arbejder for at få dem gennemført.

Jeg vil gerne minde om noget, vi sagde til hinanden igen og igen, da vi grundlagde partiet:

Det er vigtigere, at vores politik bliver gennemført, end at vi får æren for den.

For mig hænger arbejdet for en grønnere planet naturligt sammen med arbejdet for en mere socialt retfærdig verden.

Det er mig ufatteligt, at vi vælger at reducere velfærden for fattige, syge og udsatte danskere i en tid, hvor alle andre får mere at gøre med.

Dette dilemma er omdrejningspunktet for mit arbejde som social- og beskæftigelsesordfører.

Det betyder konkret, at jeg kaster mig over følgende dagsordner, så snart jeg er tilbage:

Afskaf hjemløshed

Jeg er dødhamrende træt af at snakke om, hvordan vi knækker hjemløsekurven eller bringer antallet ned. I min bog er det ganske enkelt for uambitiøst. Vi er et alt for rigt land til at have hjemløse overhovedet. Derfor vil jeg stille mig i spidsen for totalt at afskaffe hjemløshed her til lands.

Alternativet vil vi gå forrest for at skaffe midler til at kulegrave hele hjemløseområdet og finde ud af, præcis hvad der virker og hvad der ikke gør. Én af de ting, vi ved virker, er ”housing first”. Det går kort fortalt ud på, at man indfører en ret til at have et tag over hovedet og hjælper folk med at genetablere en hverdag og et nyt netværk.

I Finland har regeringen indført ”housing first”, og her har man indtil videre set en reduktion fra 20.000 til 200 hjemløse. Læs om det her.

Jeg har i øvrigt indkaldt socialminister Astrid Kragh i samråd i den 5. december for at diskutere en total granskning af hjemløseområdet.

Borgerløn – fra smuk vision til virkelighed

De seneste par år har vi i Alternativet arbejdet for at lave en model for indførelse af Borgerløn i Danmark. Borgerløn, eller ubetinget basisindkomst, betyder, at alle danskere skal have en basisindkomst, som er beskeden, men nok til at leve et værdigt liv.

Alternativets borgerlønsgruppe har lavet en borgerlønsrapport, som har dannet grundlag for en lang række velbesøgte debatarrangementer. Læs rapporten her.

Vi er nu gået ind i arbejdet med at lave den konkrete danske borgerlønsmodel med sats og finansiering. Vi regner med, at arbejdet er færdigt i løbet af et års tid.

Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt

Gensidig forsørgerpligt går ud på, at man som førtidspensionist eller folkepensionist bliver straffet på pengepungen, hvis man har en ægtefælle, der arbejder og har en helt almindelig indkomst. Den gensidige forsørgerpligt har store konsekvenser for den enkelte, ikke mindst at den tvinger mange til at blive skilt eller flytte fra hinanden for at få den fulde pension, de har ret til og brug for.

Nu er det imidlertid så heldigt, at der er et borgerforslag, der vil afskaffelse af gensidig forsørgerpligt, som har fået 50.000 stemmer og dermed skal behandles i Folketinget.

Alternativet er indædt modstander af den gensidige forsørgerpligt og vi ser frem til, at forslaget skal behandles på Christiansborg. Vi håber, at et flertal af partierne indser, hvor hul i hovedet den regel er.

Tak til Mathilde Madsen, som er en af hovedkræfterne bag borgerforslaget og tak til de 50.000+ medunderskrivere.

Til kamp mod Kassetænkning

Kassetænkning sker, hvis det er en kommunes økonomi og ikke borgerens rettigheder, der styrer, hvilke tilbud, borgeren får. Min opfattelse er, at der er kassetænkning i kommunerne på både social-, sundheds-, børne-, handicap-, og beskæftigelsesområdet.

Det kan være, hvis en kommune fastholder en meget syg borger i resurseforløb og jobprøvninger, for at afklare arbejdsevnen, i stedet for at give vedkommende en førtidspension, fordi det er billigere at have borgeren på resurseydelse end førtidspension.

Eller hvis man tvangsanbringer et barn, fordi det er billigere end at lade det blive hos sin familie med den understøttelse af familien, det kræver.

Eller hvis man nedsætter den økonomiske støtte til mennesker med handicap uden at der er belæg for det og vedkommende skal kæmpe hårdt og eventuelt gå gennem Ankestyrelsen for at få sin støtte tilbage.

Det er svært at bevise kassetænkning og man skal være varsom med at beskylde kommunerne for det, men jeg vil fortsætte med at samle eksempler på alt, hvad der ligner kassetænkning og se, om man kan drage kommunerne eller ministeren til ansvar.

Det er ikke en klapjagt på for eksempel de sagsbehandlere og det kommunale frontpersonale, der har den daglige kontakt med borgerne, men et forsøg på at gøre op med de ledere og mellemledere, der eventuelt pålægger frontpersonalet at bedrive kassetænkning.

Ja, og i sidste ende et forsøg på at gøre op med en tendens i det kommunale system, hvor økonomien kommer før borgeren. Vi skal sikre, at økonomiske incitamenter altid kommer borgeren til gode.

Jeg har allerede haft den forrige beskæftigelsesminister i et kassetænkningstænkningssamråd for at forklare eksempler, der kunne tyde på kassetænkning og det bliver ikke den sidste minister, jeg inviterer i samråd i den sammenhæng.

Legalisering af cannabis med ret til hjemmedyrkning

Forbuddet mod dyrkning og salg af cannabis i Danmark har ført til, at for eksempel vores unge kan købe cannabis af rockere og kriminelle netværk i snart sagt hver eneste flække i Danmark. Det har blandt andet medført, at mere end 20.000 unge danskere er blevet afhængige af cannabis.

Vi er nødt til at få salget af cannabis under kontrol. Det skal ske ved, at staten overtager salget og giver licens til, at det kan sælges på godkendte salgssteder, hvor man kan rådgive om kvalitet og fornuftig brug af cannabis.

Hermed vil staten få en milliardindtægt, som kan bruges til at hjælpe de unge, som af forskellige årsager er kommet ind i et overforbrug eller en afhængighed af cannabis.

Forbuddet mod cannabis har spillet fallit og skabt et kæmpestort sort marked med vores unge som kunder. Det skal, ligesom det sker i mange andre lande, under kontrol.

Og læg mærke til, at der ikke er sket nogen generel stigning i forbruget i de lande, hvor det er legaliseret. For eksempel i Holland, hvor man har afkriminaliseret cannabis, er der færre unge, der indtager det, end i Danmark

Sammen med cannabisrådet og græsrødder fra Ø, SF, LA og R, der vil legalisere cannabis, har jeg udviklet en plan for legalisering af cannabis i Danmark.

Meningen er at forhandle os frem til at kunne fremlægge en samlet plan for Folketinget til legalisering af cannabis i Danmark.

Planen kan du se her:

Jeg vil slutte med at sige, at jeg er godt gammeldags optimistisk i forhold til Alternativets fremtid. Jeg mærker en spirende positiv stemning fra den yderste græsrod til vores politikere på Christiansborg.

Jeg tror, vi vil se, at flere og flere gode ideer fra Alternativet vil blive vedtaget i Folketinget og at vi i højere og højere grad vil inspirere Folketinget til at blive et grønne og mere socialt ansvarligt parlament.

Kh Torsten

Inspirationsnedslag

Jeg vil gerne rette lyset mod de forrygende unge i Alternativets Unge. Jeg har flere gange haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med dem, og der skal bare lyde en opfordring herfra: Kender du et ungt menneske med ild i maven, empati i hjertet og drømme om en grønnere verden? Så tip dem lige om det her link.

Hvis I ikke allerede har gjort det, så gør jeg selv den tjeneste at læse den nye digtsamling af Yahya Hassan. Man kan mene meget om Yahya og hans opførsel, som til tider hverken er sund for ham selv eller hans omgivelser – men digte, det kan han!

JEG HAR TABT NOGET/MEN I DET MINDSTE HAR JEG HAFT NOGET/UDEN NÅDE/JEG HAR GNASKET OG SMASKET OG FLÅET/JEG HAR VUNDET MIN ELSKEDES GRÅD

Endelig vil jeg opfordre jer til at kigge forbi Frederiksgade i Aarhus i weekenden 22.-24. november, hvor lokalafdelingen har arrangeret en popup café med et væld af aktiviteter, blandt andet byttemarked, natbio, fest og fællesspisning. Se mere her.

2 Synes om