SOMMERFERIEN STÅR FOR DØREN

Alternativet Odsherred har ligget underdrejet et stykke tid, til dels for at fordøje de smertelige nyheder i partiets top, derefter pga. corona-krisen og nu pga. den forestående sommerferie. Vi har dog valgt en ny dato for det årsmøde, vi blev nødt til at aflyse i marts. Det bliver torsdag den 27. august kl. 19 i Pakhus2, Nykøbing. Særskilt indbydelse følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Når du har kalenderen fremme, kan du også sætte kryds ved lørdag den 26. september kl. 10-20 , hvor der afholdes landsmøde i partiet.

På mange måder skal både parti og lokalafdeling finde nye ben at gå på, men vores politiske projekt er på ingen måde dødt. I mangel af egen aktivitet vil vi i dette nyhedsbrev fortælle om en væsentlig indsats, som lokalafdelingen i Albertslund er lykkes med:

BORGERSAMLING

Vi har i forskellige sammenhænge plæderet for indførelse af et ”borgerting” i Odsherred. Et borgerting er kort fortalt en forsamling af tilfældigt udvalgte borgere, der på et oplyst grundlag får tid og lejlighed til at diskutere et givent emne over en længere periode, eventuelt med indkaldelse af interessenter undervejs, for så at stille et samlet forslag til behandling af de valgte politikere. Vi vil ikke her gå i detaljer, men vi ser det som en spændende mulighed for at udvide det lokale demokrati. I Odsherred findes et borgerpanel, men det er langt hen ad vejen sammensat af ”Tordenskjolds soldater”, mødes meget sjældent og uden mulighed for at gå i dybden med emnerne. Vi ser et meget mere spændende perspektiv udfolde sig i Albertslund, hvor de har besluttet at nedsætte en såkaldt ”borgersamling” (kært barn har mange navne). Kenni Flink, byrådsmedlem for Alternativet i Albertslund, lagde den 16. juni et meget glad indlæg op på hans facebook-side, som vi ikke kan dy os for at gengive her:

WAOU! OP MOD 600 albertslundere har aktivt valgt at stille sig til rådighed til den kommende Borgersamling. Op mod 600 engagerede videnspersoner, der frivilligt ønsker at bruge en masse tid på at give sit besyv med, når det handler om den fremtidige udvikling af Albertslund.

Kommunalbestyrelsen har stillet borgersamlingen spørgsmålet: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

For at give borgersamlingens 36 deltagere så bredt et grundlag som muligt, opfordrede vi nu alle albertslundere til at bidrage til borgersamlingens arbejde ved at besvare tre spørgsmål:

• Hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber i fremtidens Albertslund?
• Er der særlige perspektiver, som borgersamlingen efter din mening skal være opmærksomme på?
• Kender du til viden eller eksperter, som det kan være relevant for borgersamlingen at kende og blive præsenteret for?

For mig er dét her nok ét af de største ting jeg vil se tilbage på som et af de vigtigste politikområder, vi i Alternativet Albertslund har kæmpet en lang, sej kamp for, med modvind og til sidst lykkedes med, grundet uventet hjælp. Den overraskende hjælpende hånd kom nemlig fra Dansk Folkeparti Albertslund, som fremsendte et ændringsforslag der lå klods op af vores oprindelige forslag med vilkårlige repræsentanter i Borgersamlingen, for at undgå det blev en lukket fest for Tordenskjoldssoldater.

Nu står vi så på den anden side, hvor der skal vælges 36 repræsentanter til borgersamlingen, ud af omkring 600 borgere!

På de fattigste demokratiske dage, vil jeg fremover tænke på hvor vildt og vigtig et demokratisk tiltag det er og hvor mange der meldte sig! Tak for jer Albertslund, her kan vi sgu godt tillade os at prale lidt! :smile:

Læs mere på: https://www.borgersamlingalbertslund.dk/