Told på belastning på vandmiljøet

Forslagets tekst

Bedrifter, som belaster vandmiljøet uden deltagelse i modforanstaltninger (vådområder el. lign.), toldes fx med 50 procent på grundbetalingen, som anvendes til finansiering af kollektive indsatser.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Under udvikling

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Hvad menes der med dette, kan vi lige få en forklaring, så vi forstår begrebet.

Hektar støtten halveres-Niels

fint men der bør stå “hektar støtten halveres”

Mere specifikt handler det vel om, at man omfordeler midlerne fra EU, så langt, som det pt. kan lade sig gøre, så disse støtter de landbrug, som arbejder bæredygtigt, og fratages de, som forurener. Altså,er det EU-lovgivningen, som vi skal have fat i. :wink:

Forstår godt ideen med det, men hvad er “grundbetalingen”?