To medlemsmøder om hjørnet

Så er det tid til lidt nyt igen. Vi skal fortæller jer om to medlemsmøder inden for de næste 10 dage. Et medlemsmøde hvor vi skal nørde alternative organisationsformer, og et medlemsmøde hvor vi skal diskutere politiske fokuspunkter for Alternativet.

Debatcafé: Alternativet Som Opgavedrevet Organisation?

Tirsdag 8/9 fra 18.30-21.00 i Medborgerhusets lokale 3, Rendsburgsgade 2, 9000 Aalborg
Tag selv vand, kaffe eller the med.

Kom med til debatcafé og hør om vores forslag til at ændre grundlæggende på den måde vi organiserer os på i Alternativet.

Vi er en lille arbejdsgruppe som i det sidste halve år har arbejdet på en vision for Alternativet som en organisation der på en bedre måde end idag kan varetage den store opgave og vision som vi satte os for i 2014.

Vi ønsker en organisation hvor der er en mere direkte adgang til at handle på de tre store kriser som præger vores tid, hvor vi kan bruge vores ressourcer dér hvor der er mest brug for dem, og hvor vi kan placere os hver de steder hvor vores evner og talenter bedst kan komme til udtryk.

Vi ønsker at tone den tunge formalia ned og skrue op for den entreprenante kultur som er Alternativets udgangspunkt. Vi ønsker en mere ligeværdig og direkte måde at håndtere spændinger og konflikter på.

Alt i alt ønsker vi at gøre Alternativet til et eksempel på hvordan vi som mennesker kan arbejde sammen om et højere formål uden at ende i frustration og skænderier.

Vi vil til debatcaféen præsentere vores oplæg til Alternativet Som Opgavedrevet Organisation. Dernæst beder vi om al den feedback og kritiske spørgsmål som I kan mønstre, så vi kan kvalificere vores forslag så meget som muligt inden landsmødet i september.

Giv også meget gerne feedback på oplægget her:

https://dialog.alternativet.dk/t/alternativet-som-opgavedrevet-organisation-oplaeg-til-landsmode-2020/12602

Hvis du ikke er medlem, men stadig er interesseret, kan du se oplægget her:

https://drive.google.com/file/d/1UMTP-M_-okBlJmvdR0cL-WlK_ITpAzYG/view?usp=sharing

Med venlig hilsen
Thor Clasen Jonasen, Janni Pippilotta O. Kreikenbohm og Kåre Wangel
.
.

Medlemsmøde: Alternativets politiske fokuspunkter

Fredag 11/9 fra 17.30-20.45 i Huset i Hasseris’ lilla lokale, Hasserisvej 10, 9000 Aalborg
Fælles aftensmad for interesserede og kaffe og kage senere. Se længere nede for tilmelding

Hvis du skal deltage i Alternativets landsmøde sidst i september, så vil de nordjyske medlemmer af POFO gerne ruste dig til at deltage i landsmødets debat om ‘‘GRØN OG FRI’’. Hvis du ikke kan komme til landsmødet, så du naturligvis også meget velkommen til at komme og sige din mening på debatmødet.

Aftenen vil forløbe således:

kl. 17.30 - kl. 18.10: Spisning i Husets Cafe (din pris: 45 kr)

kl. 18.15 – kl.19.30: 1. del af Møde om ‘‘Grøn og fri - en ny friheds fortælling’’ i Husets Lilla lokale.

19.30-19.45 Pause. Aalborg foreningen er vært ved kaffe, the og kage.

kl. 19.45 - kl. 20.45: 2. del af Møde om ‘‘Grøn og fri - en ny friheds fortælling’’ i Husets Lilla lokale.

Tilmelding til spisning (d.v.s. til et fælles bord i Husets Cafe fra kl. 17.30) kan ske til Jeanette Dahl på mail: Sejenettedahl@gmail.com senest onsdag den 9. september.

Spisning i Huset koster 95 kr. pr person, men da vi får et tilskud fra storkredsen, så har vi bragt deltagerbetalingen ned til 45 kr. pr person.

Mere om mødet:
Gennem nogen tid har en arbejdsgruppe – nedsat af Politisk Leder Josephine Fock – arbejdet med et forslag til et papir, der i begyndelsen hed ’’Grøn og fri – en ny frihedsfortælling’’, men som nu får et andet navn.

POFO–medlemTore Steenberg Reyhe, Hjørring,er Nordjyllands repræsentant i arbejdsgruppen.

Det er meningen, at det reviderede papir skal danne grundlag for den politiske debat på landsmødet i slutningen af september.

I det næste år skal frihedsfortællingen være det centrale og fælles inspirations-katalog i valgkampen op til de kommunale og regionale valg i november 2021.

I august 2020 er frihedsfortællingen blevet drøftet på flere online-møder – herunder på møder med Alternativets lokale bestyrelser den 25. og 26. august.

Den 29.–30. august blev frihedsfortællingen for første gang drøftet på et fysisk møde. Det var på Alternativets udvidede sommergruppemøde på Christiansborg. Fra Nordjylland sendte vi tre deltagere til mødet.

Det næste fysiske møde om frihedsfortællingen er medlemsmødet i Huset fredag den 11. september. Her er du meget velkommen.

Den store fysiske møde om frihedsfortællingen vil finde sted på landsmødet i Odense den 26.–27. september. Her er der også stadigt ledige pladser.

Landsmødet koster 250,- og kræver nok også en overnatning. Vi har i storkredsen derfor besluttet at økonomisk udfordrede medlemmer kan søge om et tilskud til udgifterne. Skriv til storkreds.nordjylland@alternativet.dk, hvis du synes du har brug for støtte. Der vil også være mulighed for at deltage og stemme digitalt.

Vel mødt fredag den 11. september

Tore, Gustav og Jeanette

fra det nordjyske POFO–udvalg

Husk, at der er i dag (tirsdag) eller i morgen (onsdag) , at du skal tilmelde dig til mail: Sejenettedahl@gmail.com , hvis du vil spise med på Huset fredag kl. 17.30, med medlemsmødet den samme aften.

Ses vi i Huset, Hasserisgade 10, fredag (d. 11. september), kl. 18.10??

Spisningen forud for mødet aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.