Tilskud til foreningskontingent for udsatte borgere

Foreningslivet spiller en afgørende rolle for at skabe en by med solide fællesskaber på tværs af socioøkonomiske og kulturelle skel. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at også de svageste og mest udsatte borgere har mulighed for at engagere sig i foreningslivet.
Med et økonomisk tilskud til at finansiere kontingenter til foreninger kan København gøre det muligt for de svageste borgere at deltage i de frivillige foreningsliv. Sportsklubber, musikskoler og mellemmenneskelige foreninger må ikke bare være et gode for dem, der har økonomisk overskud. Det er netop de svageste borgere, der potentielt kan få allermest ud af at deltage i foreningslivet, hvor nye fællesskaber skabes og hvor forbindelser på tværs af befolkningsgrupper skabes. Det gavner mangfoldigheden, solidariteten og tilliden mellem københavnerne, og det er afgørende for at have en harmonisk by.
Forslaget skal give forældre mulighed for at søge om friplads gennem den konkrete forening, hvor man ønsker medlemskab til sit barn.