Tilmelding og materialer til års- og opstillingsmødet 22/3 - storkreds Nordjylland


Års- og opstillingsmøde - søndag den 22. marts kl 11.00 - 17.00 (tjek-ind fra kl. 10.30).

Tilmelding - senest 18. marts.

Denne mail indeholder link til tilmelding, opstillingsgrundlag for kandidater og orientering om mødet.

Vi afholder et møde med hele tre dele:

 • Ordinært årsmøde
 • Ordinært opstillingsmøde
 • Politisk workshop med Josephine Fock

Mødet foregår i salen på Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg.

Vi starter ud med de to organisatoriske møder, og afslutter med en tiltrængt politisk workshop, som Josephine står for.
Ind imellem byder vi på frokost og andet godt, så vi alle får lidt god energi undervejs.

:green_heart: Vi opfordrer vi alle, som bagefter har lyst til et mere uformelt og hyggeligt samvær, til at tilmelde sig fællesspisning (for egen regning) på Caféministeriet, Mølleplads i Aalborg, hvor vi har forhåndsbooket hele øverste etage (Josephine har allerede sagt, at hun tager med) :green_heart:

Tilmelding er nødvendig, både af hensyn til forhåndstjek af stemmeret, af hensyn til maden og fællesspisning om aftenen.
Tilmeld dig her

Her kan du se opstillingsgrundlag for alle, der stiller op til en post, enten organisatorisk eller som politisk kandidat.

Storkredsbestyrelsen
Bente Holm Villadsen (forperson)
Elert Sindalsen
Jens Harder
Jeanette Dahl
Anne-Dorrit Harris
Anne-Marie Gertsen
Gustav Sieg Sørensen (suppleant)

Hovedbestyrelsen
Anne-Marie Gertsen
Gustav Sieg Sørensen (suppleant)
Anne-Dorrit Harris (suppleant)

Politisk Forum
Tore Steenberg

Folketinget
Susanne Zimmer

Regionsråd
Mette Wulff

Dagsordenen for årsmødet er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budgetmæssige overvejelser
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af forperson
 8. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor / bilagskontrollant
 10. Eventuelt

Dagsorden for opstillingsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Valg af Alternativet Nordjyllands delegerede (en person) i Alternativets Hovedbestyrelse. Der vælges samtidigt en suppleant.
 4. Valg af et medlem til Alternativets Dialogråd.
 5. Valg af to medlemmer til Alternativets Politiske Forum. Der vælges samtidigt en suppleant.
 6. Valg af øvrige folketingskandidater for Alternativet i Storkreds Nordjylland.
 7. Valg af Spidskandidat til Folketinget for Alternativet i Storkreds Nordjylland.
 8. Valg af regionsrådskandidater for Alternativet i Region Nord.

Har du tilmeldt dig tidligere, vil vi bede dig gøre det igen her - tilmelding

Mange hilsner fra bestyrelsen for Storkreds Nordjylland