Tilmeld dig årsmøde i Alternativet Aarhus

Kære Med-Alternativister

Sig nærmer tiden med hastige skridt: På næste lørdag holder vi årsmøde og –fest. Der er et par ting jeg i den forbindelse gerne lige vil gøre opmærksom på:

Først og fremmest er det rart at vide, hvor mange der kommer. Meld dig/jer derfor til på følgende link:

Dernæst: Vi skal implementere en ny struktur – en ny måde at lave foreningsarbejde på. VI skal derfor ikke som sådan have valgt folk til en bestyrelse. I stedet har vi defineret syv klynger af opgaver, hvor vi gerne vil have, at medlemmerne byder ind på en eller flere, som de gerne vil påtage sig ansvaret for – dem redegjorde jeg for i sidste mail om årsmødet:
• Koordinering
• Kommunikation
• Økonomi
• Drift (Lokaler)
• Politikmøde
• Kandidatmøde
• Årsmøde

Og det går rigtigt godt. Foreløbigt er der folk der har budt ind på den meget centrale opgaver omkring ansvaret for politikmøderne og for koordinering af foreningens arbejde. Og der er også nogen, der gerne vil tage sig af at arrangere næste årsmøde.

Men det betyder også, at det kunne være rigtigt dejligt, hvis nogen ville byde ind med at påtage sig et ansvar for de resterende klynger af opgaver:
• Økonomi
• Kommunikation
• Kandidatmøde
• Drift (lokaler)

Økonomi-opgaverne er de klassiske kasserer-opgaver: Det er rigtigt vigtigt, at vi har en person, der kan være ansvarlig for at have prokura, lave det løbende bogholderi og regnskabet. Det kan enten være én person eller en gruppe på to-tre mennesker, som så udpeger en tovholder for gruppen, der vil få titlen kasserer.

Kommunikations-opgaverne er ting som at holde hjemmeside og FB-side opdateret og udsende nyhedsbreve. Og det kan være meget andet. Kommunikationsgruppen laver selv sin arbejdsplan, så hvis du har lyst til at arbejde med politisk kommunikation både internt og eksternt, så er der godt mulighed for det her.

Kandidatmøde-opgaverne er meget lidt omfattende i indeværende år. Den eneste bundne opgave, der ligger her, er at sende en repræsentant til storkredsens kandidatudvalg. Det er derudover også en mulighed, at kandidatmøde-gruppens opgaver kan ændres i det tilfælde, at der bliver udskrevet valg, men det er ikke givet.

Hvad angår driften af lokalerne, er det en meget lille klynge opgaver: De blev skrevet ind i vedtægterne da, vi stadig havde udsigt til at skulle blive i Nørre Alle 86. Nu, hvor vi flytter ned på havnen i Jægergårdsgade, er rigtigt mange af de opgaver, som tidligere lå i driften, inkluderet i huslejen. Hvis man er interesseret i at varetage driften af lokalerne, skal man derfor være indstillet på at skulle definere sine opgaver selv.

Og det gælder generelt: Den grundlæggende idé med den nye struktur er, at hvis man synes at noget bør gøres, så har man frie hænder til at gøre det. Det eneste krav der stilles i vedtægterne er, at man beskriver, hvilket ansvar man påtager sig og at man informere koordinationsgruppen om, at man gør det. Og så anbefaler vedtægterne, at man finder andre, der vil være med til at gøre det samme.

Flere ved – og kan – mere. Vær en gruppe.

På vegne af bestyrelsen, Thor Clasen Jonasen