Tillid, tillid, tillid

Tillid, tillid, tillid

Af: Susanne Bækholm, Sadolinsgade 49, Odense M - byrådskandidat, Alternativet Publiceret i Fyens Stiftstidende 2. oktober 2017 At et hektisk arbejdsliv kan give stress, ved alle, men nu melder flere a-kasser, at de gældende arbejdsløshedsregler stresser de arbejdsløse unødigt meget og nedbryder deres selvværd. Det offentlige system styres af mistillid. De lediges egne ønsker og behov er ikke relevante. Relevant er kun systemets stive regler og mange krav, og desværre fører det som regel hverken til job - eller en positiv oplevelse. Men måske ser fremtiden lidt lysere ud. Beskæftigelsesministeriet har netop besluttet, at 10 millioner kroner fra satspuljemidlerne skal bruges på et såkaldt kompetenceløft af medarbejderne på jobcentrene. Medarbejderne skal lære at tro på, at man vil lykkes med den indsats, man giver borgeren. Alternativet ser det som et begyndende paradigmeskift. Alle undersøgelser viser, at hos mennesker, der bliver anerkendt og mødt med tillid, bliver succesraten langt større. Det gælder også på jobcentrene, hvor en optimistisk og tillidsfuld medarbejder vil have en betydeligt større succesrate end en sagsbehandler, der sidder med en opfattelse af, at det alligevel ikke nytter. Ligesom den arbejdsløse, der møder tillid, vil genvinde sit selvværd og gå optimistisk til sin jobsøgning


Importeret fra: https://odense.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/tillid-tillid-tillid