Tillad klunsning fra genbrugspladser!

En mulig mini-mærkesag til byrådsvalget …

Tillad klunsning fra Silkeborg kommunes genbrugspladser!

Jeg var på genbrugspladsen i dag, hvor jeg stødte på flere gode ting, som jeg eller andre sagtens kunne genanvende. Som det er nu, er det ikke tilladt at klunse på Silkeborg kommunes genbrugspladser.

Der er flere argumenter imod klunsning. F.eks. her - affald.dk

Men argumenterne er efter min mening ikke gode nok. Alt for meget bliver kasseret og skal igennem en mere eller mindre omfattende proces, før det enten bliver deponeret, brændt eller genanvendt.

I Aalborg kommune har man tidligere kørt et forsøg med at tillade klunsning. Man kunne måske høre om deres erfaringer. Forsøg med klunsning i Aalborg

Hvad siger I? :smiley: