Tilbagekaldelse af kandidatur

Kære medlemmer,

Det er med stor beklagelse at jeres bestyrelse efter et længere forløb og
mange overvejelser nu har valgt at anbefale jer en tilbagekaldelse af Kamille
Winds kandidatur ved det kommende valg til byrådet, KV17.
Bestyrelsen, der bl.a. er ansvarlig ledelse for kandidaternes arbejde og
kompetencer, har gennem længere tid afsøgt flere muligheder for at komme i
tale med Kamille med henblik på at opnå et godt og konstruktivt samarbejde
og forbedre intern konflikthåndtering. Senest har bestyrelsen indkaldt Kamille
til mægling med ekstern mægler og bisidder – uden dog at nå til et brugbart
resultat.
Som konsekvens heraf vil en enstemmig bestyrelse på det kommende
supplerende opstillingsmøde og som tidligere nævnt stille forslag om og
anbefale tilbagekaldelse af Kamilles kandidatur.

Mvh
Pbv
Erik Stent Pedersen
forperson
Alternativet Svendborg

Hvad drejer konflikten sig om?