Til medlemmerne af Alternativet i Rudersdal

Kære medlemmer af Alternativet i Rudersdal.

Alternativet er i en forandringstid. Det tror jeg, er den bedste beskrivelse af, hvad der foregår for tiden. Efter et skidt Folketingsvalg, har der måtte ses indad og vurderes hvordan fremtiden skal gribes an. ​ ​

​Lige nu gennemgår vi forandringer i vores lokalforening og i Alternativet på landsplan, er vi netop nu kommet ind i en periode, hvor vi har muligheden for at forandre os- og udvikle os til det bedre. ​ Lokalt har vores bestyrelse i Rudersdal, længe bestået af flere ildsjæle, hvoraf to har besluttet sig for at forlade partiet, da de ikke længe kunne se sig selv i det. Der var flere lag i beslutningen, men grundlæggende handlede det om en manglende tillid til partiets ledelse og landsorganisation. ​ ​

​I vores lokalbestyrelse har vi haft et godt samarbejde. Vi er alle stadig gode venner og da vi afholdt vores seneste bestyrelsesmøde, hvor beslutningen om at gå, forinden var taget af de to personer, blev der hverken smækket med døre eller noget andet dramatisk. ​Fremover vil de tidligere bestyrelsesmedlemmer have deres virke i andre organisationer, der kæmper for nogen af de samme emner, der optager os i Alternativet. Derfor ved vi, at vi udover at ses i sociale sammenhænge også vil føre fælles front, blot på an anden måde en tidligere. ​ ​

​Til vores næste bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen konstituere sig på ny, hvor vores suppleanter vil indgå i bestyrelsen og i det daglige politiske arbejde. Vi skal derudover se på, hvordan vi vil gribe vores arbejde med politik an på tre niveau: lokalt, i Nordsjælland og på landsplan. ​ ​

​Det er vores holdning, at vi i vores lokalforening, fortsat vil kæmpe for de grundlæggende værdier, som Alternativet har. Vi tror på Alternativet og vil gerne være med, der hvor der kan udvikles til det bedre i vores samfund. ​

Vi lægger meget vægt på åbenhed og mod. Vi vil ikke gå på kompromiser, med at give udtryk for konstruktiv kritik i specifikke sager. Ej heller, vil vi tøve med at udøve vores demokratiske muligheder, hverken når det kommer til sager lokalt, i Nordsjælland eller på landsplan. ​ ​

​Vi ønsker politisk udvikling. Det har vi hele tiden ønsket og når vi tidligere har “lagt svesken på disken”, har det ikke altid været populært. ​ ​

​Der er gode udviklingsmuligheder i Alternativet, som organisation- og gennem vores politiske arbejde heri, kan vi være med til at skabe de nødvendige ændringer i vores samfund. ​ ​

​I vores lokalforening, vil vi se fremad og lægge en strategi for det videre politiske arbejde. Som lokalforening, tror vi at det bliver godt og vi er positive med hensyn til fremtiden for Alternativet i Rudersdal. ​ ​

​På vegne af bestyrelsen ​ ​

Susie Cowan, Forperson.​​