Til kamp mod mørklægningen

TIL KAMP MOD MØRKLÆGNING

Som bekendt er Alternativet et ’’ magtkritisk parti ’’, ikke et støtteparti. Vi er ikke en del af den omgang sødsuppe, der kalder sig for ’’regeringens støttepartier’’.

I Alternativet ønsker vi en ny politisk kultur. Vi ønsker åbenhed omkring miljø, sundhed og alle mulige andre politiske emner. Den 6. maj 2020 tilsluttede vi os de 7 partiers ’’Åbenhedsmanifest i coronakrisen’’.

Ons dag den 1 3 . maj 2020 havde jeg et læserbrev i Nordjyske Stiftstidende . Her gik jeg i rette med alle regeringens hemmeligheder, og jeg kaldte til kamp mod mørklægningsloven fra 2013.

. - - - -

Forslag til læserbrev i Nordjyske Stiftstidende

Forslag til overskrift:

Stop hemmelighedskræmmeriet

Her under Corona- krisen har regeringen ikke været særlig meddelsom. Flere af de notater og rapporter, som sundhedsmyndighederne har lavet, har været holdt hemmelige.

Under forhandlingerne om den gradvise genåbning har partilederne nogle gange først fået de sundhedsvidenskabelige notater i allersidste øjeblik. Dermed er partierne reelt blevet afskåret fra at bruge notaterne aktivt i forhandlingerne med regeringen.

Det er prisværdigt, at Alternativet, Radikale og fem af de blå partier den 6. maj udsendte et ’’Åbenhedsmanifest i coronakrisen’’. Med 92 mandater bag manifestet har de syv partier et flertal i Folketinget, og regeringen gør klogt i at efterleve kravet om åbenhed. I manifestet understreges det, at ’’ det har aldrig været vigtigere, at vi deles vores viden ’’.

Selv om skiftende statsministre fra Venstre og Socialdemokratiet har vredet og vendt sig, så gælder kravet om åbenhed allerede for miljøoplysninger. I 1998 forpligtigede Danmark sig nemlig på Århuskonventionen under UNECE i Geneve (FN’s Økonomiske Kommission for Europa – og for en bæredygtig udvikling).

Det er godt, at de syv partier nu forlanger, at Århuskonventionen’s principper også kommer til at gælde for sundheden.

Alternativet har fra begyndelsen været modstander af den ulyksalige ’’mørklægningslov’’ (paragraf 24 i ’’Lov om offentlighed i forvaltningen’’), som Thorning-regeringen (S, SF og R) samt Venstre og Konservative fik vedtaget i folketinget den 4. juni 2013. Dengang var Uffe Elbæk den eneste radikale, der stemte nej til loven.

For Alternativet er perspektivet, at nu kan vi begynde forhandlinger om afskaffelse af mørklægningsloven.

Med venlig hilsen

Gustav Sieg Sørensen

folketingskandidat for Alternativet (Alt eller Å)

Tårnvej 56, Hørdum, 7752 Snedsted.

Mail: gustav.sieg@alternativet.dk

Tlf. 51 72 46 73.

https://eavis.nordjyske.dk/titles/nordjyske/9789/publications/321706/articles/1135913/38/4

2 Synes om

:sunny: :sparkler: :heart_eyes:Ja, tak Kære Gustav Sieg Sørensen - tak fordi, du “siger det højt”: Der må være grænser for frygtens herre-/damedømme.

P.s Og så håber jeg virkelig, at Josephine får den fadøl på, fx en fortovs-cafe’ i morgen mandag, den 18. maj i fred og ro!

:sunny: :sunny:Kærlig hilsen Gunhild

2 Synes om

Klar tale. Godt skrevet.