Til bestyrelsesmødet mandag den 7. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. oktober 2019

 1. Siden sidst – forpersonen
  SSU skulle have haft vores forslag på dagsordenen, men umiddelbart er der ikke sket noget.

 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
  Ole har henvendt sig til Borgmesterforum vedr. forslag til opprioritering af jernbanen som en del af fynsk infrastruktur – de ønskede en politisk drøftelse, før de ville have viden om det, de skal drøfte. Har også bedt borgmester Søren Steen Andersen om opbakning uden held.
  Kassereren oplyser, at vi har 2020,90 kr. til brug for årets aktiviteter.

 3. Opfølgning på sidste møde
  Ikke noget.

 4. Evaluering af efterårsudflugten den 28. september
  Datoen skal spredes, så snart den er kendt. Så kan uddybet program følge siden.
  Det var lærerigt at besøge frilandsgrisene og høre landmandens ønske om at være bæredygtig på alle niveauer. Byturen gav viden om det lokale engagement i en landsby, herunder pedelordning. Denne ide kunne muligvis spredes til flere steder. Det kunne fx være i forbindelse med Lillebæltstien.

 5. Kommunalvalget i 2021.
  Vi talte lidt om en stor palet af emner, herunder ensomhed, fællesskaber, daghjem, frivillighed, madhuse (forarbejdning og salg lokalt). Vi fornemmer, at der ligger et stort socialt og økonomisk potentiale i at skabe rammer, så mennesker får mere med hinanden at gøre og trives bedre.
  Så talte vi om kommuneobligationer ( Assensobligationer) udfra en tanke om, at der findes statsobligationer. Udfordringen er at finde de virksomheder/begivenheder/infrastrukturdele, som dels kan løfte kommunen og dels give et rimelig sikkert afkast til investor. Muligvis kunne obligationsmidler bruges sammen med fondsmidler.
  Vi fintænker hver især de ting, vi bragte til torvs, og i fællesskab obligationen.

 6. Pop-up caféer
  Ole kigger hver især på mulige lokationer i Glamsbjerg og Haarby til forsøgscafé.
  Alle tænker på en overordnet strategi for pop-up caféerne over tid – vi starter lyttende og bliver mere og mere fortællende. De kunne ligge i fx marts, maj og august.
  Kunne man invitere en gymnasieelev til at holde oplæg? En konventionel landmand til at drømme? En ung Alternativist til at …

 7. Brenderup Højskole
  Michael arbejder på sagen.

Eventuelt og næste møde
Mandag 9/12 i Mulighedernes Hus. Dagsorden som denne, minus punkt 4.