Til Alternativets medlemmer i Rudersdal: Invitation!

Kære alle medlemmer af Alternativet i Rudersdal

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i et spændende arrangement på Folkemødet lørdag den 30. august på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte:

Rudersdal 2030 – vær med til at skabe fremtiden – Hovedbygning kl. 13-15 (Alternativet)

2030 er det år FNs Verdensmål (SDG) skal være indfriet. Vi laver en workshop, hvor vi arbejder med hvordan Rudersdal kan realisere nogle af disse mål.

Hvad er vores vision for Rudersdal 2030? Hvordan kommer vi derhen?

Bliv inspireret af klimaeksperten Christian Poll, uddannelsesforsker, dr. phil Anne Marie Eggert Olsen og boligsocial konsulent Kresten Bang Heinfelt.

Diskuter i mindre grupper.

Vi har inviteret repræsentanter for Lokallisten, Konservative og Radikale Venstre til at tage imod gruppernes ideer og kommentere dem. Se mere i vedlagte folder.

Med venlig hilsen og på gensyn på lørdag

Alternativet Rudersdal

AlternativetRudersdal2030folkemødeworkshopflierv4.pdf (549.8 KB)