Til Alternativet’s mindre lokalkredse i Storkreds Østjylland: Samling af kræfter

Planlægning af kommunal- og regionalvalg 2021 står for døren:

I Storkredsbestyrelsen Østjylland mærker og fornemmer vi mangel på lokale kræfter til at løse organisatoriske opgaver i forbindelses med valgene som: organisering af møder, snak med kandidater mv. Vi foreslår derfor, at vi lægge kræfterne sammen - og at vi også får det afklaret organisatorisk, hvordan vi kan få det hele på plads.

Der er flere muligheder i spil som f.eks.:

Alle mindre lokalkredse lægges sammen i en større kreds
Opdeling i enkelte større kredse f.eks. Aarhus (lokalforening Aarhus er kørende), Østjylland Nord & Østjylland Syd
Tilknytning til lokalforening Aarhus
‘Vi har kræfter nok i lokalområdet - og kører fortsat gerne selv’
Hvad har vi ikke tænkt på?

Vi inviterer hermed til et møde, hvor vi tager snakken om organisatorisk fremtid for de mindre lokalforeninger i Storkreds Østjylland. Mødet er online og finder sted 10/2-21 kl. 19-20:30.

Link til mødet: Launch Meeting - Zoom (Vil også blive sendt ud på dagen)
Samt link til eventet på AlleOs: AlleOs // Alternativet

På vegne af Bestyrelsen Storkreds Østjylland,

Trine Aslaug Hansen, Mads Damgaard Mortensen, Juma Nellemann Kruse, Helle Wium, Thomas Quist Mortensen og Anders Mikkelsen

2 Synes om