Til alle aktive i Østjyllands Storkreds valgkamp

Valgene nærmer sig – både EU-valget og Folketingsvalget – og valgkampen er godt i gang.

I Alternativet skal vi den kommende tid ud til borgerne med alle mulige gode, seriøse, skæve, sjove og alternative kampagner. Og det koster sikkert nogle kroner. Men der er hjælp at hente.

I Østjyllands Storkreds er der oprettet en Aktivistpulje . I kan søge om tilskud fra denne pulje, hvis I vil købe noget til valgkampen, der har en varig brugsværdi, og som kan anvendes af flere lokalforeninger. Eller I kan søge om tilskud til en aktivitet i valgkampen, der går på tværs af to eller flere lokalforeninger.

Kravet er altså, at der skal ske et samarbejde om arrangementet mellem to eller flere lokalforeninger i Storkredsen. Og det skal være med det formål at fremme Alternativet ved de kommende valg. Hvis det drejer sig om et indkøb af en genstand med varig brugsværdi (f.eks. en pavillon), skal I være villige til at låne den ud til de øvrige lokalforeninger.

De, der kan søge puljen, altså tovholderne på arrangementet eller indkøbet, skal være medlem af Alternativet.

Send en skriftlig ansøgning via AlleOs til https://alleos.alternativet.dk/user/3972 eller send en email til mads.mortensen@alternativet.dk

Ansøgningen skal indeholde:

  • kort beskrivelse af formålet med aktiviteten/genstanden

  • hvem er ansøgerkredsen

  • en tidslinje – hvornår skal det købes – hvornår skal det bruges

  • fortæl hvordan det gavner aktivismen og valgkampen til FV19/EP19 og hvordan det gavner på tværs af Storkredsen (Og resten af Alternativet)

  • hvad er budgettet

  • hvem er den ansvarlige ansøger: navn, adresse, telefonnummer og email.

Hvis I får bevilget penge fra puljen, skal I dokumentere aktiviteten/genstanden, f.eks. gennem foto, senest 1 uge efter afholdelsen/indkøbet.

Vi ser frem til at behandle jeres forslag fra nu af og indtil valgene er overstået.

Venlig hilsen Aktivistpuljeudvalget, https://alleos.alternativet.dk/team/573 der pt består af

Mads Damgaard Mortensen (Hedensted), kontaktperson
Oliver Storgaard-Hallsson (Norddjurs)
Tenna Duch Schaldemose (Århus)
Astrid Carl (Horsens)
Dorethe Petersen (Favrskov)