Tidlig indsats for at hjælpe børn i svage familier

En kronik i Politiken i går, 11. Juli, viser, hvor uhyre vanskeligt det er at hjælpe børn ud af den fastholdelse i et liv med lav social status, de ofte fødes ind i.
Der er brug for at omprioritere indsatsen og sætte ind meget tidligere, end vi er vant til. Som det er nu, er der så lidt fokus på de alleryngste, at mange når at blive låst fast i er socialt mønster, som forældrene alene ikke kan hjælpe dem videre fra.
Gunnar Jensen, Strib

1 Synes om