Tiden inde til at tænke nyt

Af Lars Rosenkvist, overlæge, folketingskandidat (ALT), Bukholmvej 43, 6100 Haderslev lars@rosenkvist.eu


Importeret fra: https://nordjylland.alternativet.dk/aktuelt/debatindlaeg/tiden-inde-til-taenke-nyt

Vi bør skabe bedre forhold og inticiment til brug af kollektiv trafik.