Tid til et nyt årsmøde

Kære medlem af Alternativet Skanderborg

D. 28/1-20 afholder lokalforeningen årsmøde/opstillingsmøde.
Det foregår i Medborgerhuset, Vestergade 14A, 8660 Skanderborg kl. 18 – 20.30

Kom og mød din bestyrelse og dit byrådsmedlem. Vi giver aftensmad og fortæller om det forgangne år i lokalforeningen. Vi fremlægger regnskabet og der afholdes valg til bestyrelsen samt opstilling af kandidater til byrådsvalg 2021.

Ønsker du et punkt på dagsordenen, skal dette være tilsendt bestyrelsen senest 4 uger før. (senest 1/1)

Den nuværende bestyrelse ønsker alle genvalg og den nuværende suppleant ønsker at komme i bestyrelsen.
Det drejer sig om følgende:
Karen Rasmussen, Marianne Ammitzbøll, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Søren Frandsen og Hanne Stender Damkjær.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, kan du indsende et opstillingsgrundlag, hvori du beskriver dig selv og hvorfor du gerne vil i bestyrelsen. Dette skal den nuværende bestyrelse have senest 4 uger før (senest 1/1) og vil blive sendt til medlemmerne. Det er dog også muligt for dig at stille op på selve årsmødet.
Vær opmærksom på, at du skal have været medlem af Alternativet i min. 14 dage for at kunne blive valgt til bestyrelsen

Følgende har meddelt bestyrelsen, at de søger om at blive kandidater til byrådsvalg 2021:
Mira Issa Bloch, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Hanne Stender Damkjær

Ønsker du at blive valgt til byrådskandidat, kan du senest 3 uger før mødet (senest 7/1) indsende et skriftligt kandidatgrundlag til bestyrelsen. Dette vil blive fremsendt til medlemmerne før mødet. Du kan dog også meddele dit kandidatur på dagen ved personligt fremmøde. På mødet vil de fremmødte medlemmer tilkendegive støtte til kandidaterne ved hjælp af afstemning.
Vær opmærksom på at du skal have været medlem af Alternativet i min. 3 mdr. For at kunne blive valgt til byrådskandidat.

Der vil senere blive fremsendt dagsorden.

Vi håber at se dig. Indtil da ønsker vi alle en glædelig jul og et givende nyt år – mange hilsner fra bestyrelsen.

Skriftlig henvendelse til forperson for bestyrelsen: hanne@damkjaer.net