THY-MORS - ONLINE ÅRSMØDE OG OPSTILLINGSMØDE onsdag den 10. juni kl. 19.00

THY-MORS - ONLINE ÅRSMØDE OG OPSTILLINGSMØDE ONSDAG DEN 10. JUNI KL. 19.00

Kære medlemmer af Alternativet Thy-Mors

Den 28. april 2020 indkaldte vi til online årsmøde og opstillingsmøde
onsdag den 10. juni kl. 19.00 .

Hvis du har et forslag til årsmødet, eller hvis du gerne vil opstille til en politisk eller organisatorisk post, så bedes du give besked til mail: thy.mors@alternativet.dk senest søndag den 24. maj 2020.

På mødet den 10. juni skal vi bl.a. vælge bestyrelse og finde aspiranter (en slags foreløbige kandidater) til kommunalvalgene i Morsø og Thisted kommuner.
De nuværende kommunalbestyrelsers valgperioder udløber i november 2021, mens deres funktionsperioder udløber 31. december 2021.

Bestyrelsen har planlagt, at vi holder endnu et opstillingsmøde i november 2020, hvor aspiranterne skal afløses af ’’rigtige’’ kandidater til kommunalbestyrelserne.

Her under corona–krisen afholdes mange af Alternativets lokale årsmøder som online møder.
Dette vil vi også gøre her i Thy-Mors.
Du vil senere få tilsendt koder m.v. så du kan deltage fra din computer.

Hvis det delvise forsamlingsforbud bliver ophævet inden 10. juni, så vil vi omdanne mødet til et kombineret fysisk og digitalt årsmøde på det samme tidspunkt.
(Alternativets ekstraordinære landsmøder i januar–februar 2020 var også kombinerede fysiske og digitale møder).

Dagsorden for årsmødet :

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet Thy–Mors
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne (skal indsendes til : thy.mors@alternativet.dk senest søndag den 24. maj 2020)
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Umiddelbart efter selve årsmødet vil vi holde et opstillingsmøde (med indstillinger eller valg til politiske poster).

Dagsorden for opstillingsmødet :

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Valg af medlem (fra Thy-Mors) til storkredsens kandidatudvalg

 4. Opstilling af aspiranter til Morsø Kommunalbestyrelse

 5. Opstilling af aspiranter til Thisted Kommunalbestyrelse

 6. Opstilling af aspiranter til Nordjyllands Regionsråd

 7. Indstillinger til storkredsens årsmøde og opstillingsmøde:

a. Indstilling af folketingskandidat

b. Indstilling af delegeret eller suppleant til Hovedbestyrelsen (HB)

c. Indstilling af medlem til Alternativets Dialogråd (konfliktmæglingsrådet)

d. Indstilling af medlem til Politisk Forum (POFO)

e. Indstilling af medlem eller suppleant til storkredsens bestyrelse

 1. Eventuelt.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

PS. Hvis du vil opstille til bestyrelsen, så er du meget velkommen til at indsende dit opstillingsgrundlag til mail: [thy.mors@alternativet.dk] (mailto:thy.mors@alternativet.dk) senest søndag den 24. maj 2020. Bestyrelsen vil så udsende de modtagne opstillingsgrundlag til medlemmerne omkring pinse, dvs. i god tid før årsmødet.

Tilsvarende opfordres du til at indsende dit opstillingsgrundlag senest søndag den 24. maj 2020 , hvis du opstiller til én eller flere af de politiske poster.