Tak for et godt medlemsmøde

Kære medlem af Alternativet Storkreds København

Som annonceret afholdte vi medlemsmøde i går torsdag. Stor tak til alle jer der mødte frem og bidrog konstruktivt med perspektiver og holdninger til situationen i partiet.
På mødet blev der fundet enighed om en række anbefalinger til Hovedbestyrelsen.
Anbefalingerne kan du kan læse i mailen der er sendt til Hovedbestyrelsen fra Storkredsen; se herunder.
Storkredsbestyrelsen ønsker, at Alternativet som parti, som politisk projekt og som demokratisk eksperiment fortsætter. Det er derfor fantastisk at mærke den energi og passion der er blandt vores medlemmer.

Mail til Hovedbestyrelsen:

Udtalelse til Hovedbestyrelsen fra Storkreds København efter velbesøgt og velfungerende medlemsmøde, torsdag den 5. marts 2020.

Nedenstående er læst op for alle deltagende medlemmer uden indsigelser:

Det kan undre, at der aktuelt udspiller sig en alvorlig konflikt i pressen, da der denne aften var stor og udtalt enighed blandt medlemmerne i Storkreds København.

Enigheden består både i en stor frustration, vrede, tristhed og uforståenhed over situationen og hvordan den er håndteret såvel som i håbet og troen på vores fælles politiske projekt. Medlemmerne bemærker, at der ikke er uenighed om den politiske linje – og at det, når det nu skal være, trods alt er godt at de gamle konflikter kommer frem i lyset så de kan fejes væk en gang for alle.

Medlemmerne udtrykker stort ønske om at medlemmernes demokratiske valg respekteres – uanset hvem der er politisk leder. Deraf følger, at der skal være særdeles tungtvejende grunde til stede, hvis ikke Hovedbestyrelsen bakker fuldt og helt op bag Josephine Fock på lørdag.

Der blev udtrykt opbakning til og respekt for HB’s store indsats.

Anbefalingen fra medlemmerne til Hovedbestyrelsen lyder som følger:

  • HB’s mandat skal på sigt styrkes
  • HB skal sikre, at en demokratisk valgt leder bakkes op uanset hvem der er politisk leder
  • HB skal skabe betingelser for et professionelt samarbejde baseret på tydelige kontrakter blandt Folketingsmedlemmer, politisk leder og ansatte
  • Samt kræve at valgte repræsentanter for Alternativet fokuserer på opgaven / lever op til det mandat de er valgt på.

Bestyrelsen, Storkreds København

4 Synes om