Tænkeboks og Års- og opstillings møde i Midt & Vest

Hej Å´ere i Midt- & Vest

Først lige en lille hurtig reklame for vores nye nyhedsspredningekksperiment - “Alternativt” i Midt og Vestjylland
Målet er at skabe en platform, hvor nyt om dette og hint i vores parti bliver serveret på en lidt anderles måde end vi er vant til. Kom endelig med input til både form og inhold.
Det er muligt både at kommenter og abbonere.
Husk at føje til fortrukne - Så har du altid hurtig adgang til seneste nyt

I får også lige et par vigtige datoer til kalenderen

Vi holder års- og opstillingsmøde den 18. marts fra kl. 13-17
Vi mødes på Hoved Bibliteket i Viborg.
Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Kom og vær med til at lægge linjen for det kommende år, og definere ALTERNATIVET version 3.0
Se dagsorden på AlleOs

Vi varmer op på årets medlemsmøde nr. 2
Vi ses på:
Wibergsgade 12
8600 Silkeborg

Dagsorden:

Bordet rundt! / Tjek in

Nyt fra Storkredsbestyrelsen

“Formøde til Politisk Tænkeboks”.
Hver måned tager vi fat om et politisk emne, som vi efterfølgende kan vende sammen med en af Alternativets ordførere eller andre politikere.
Denne gang tager vi udgangspunkt i 50-året for Danmarks deltagelse i EU. Du kan finde menúkortet til vores lokale Formøde til Politisk Tænkeboks samt meget mere info om Politisk Tænkeboks her: https://drive.google.com/file/d/1hj_xoPRTFriHWjsqHgArdVJrRmVVuAlo/view

Eventuelt

Obs!
Vi modtager meget gerne input til aktiviter, mødetemaer og andet til dagsordenen.
Ring eller skriv.

Vi glæder os til en spændende politisk snak med jer

Kh bestyrelsen for Storkreds Midts og Vestjylland

storkreds.vestjylland@alternativet.dk
+45 24 25 95 57

På bestyrelsens vegne
Lars Holstein