Supplerende opstillingsmøde til valg af kandidat til Europaparlamentsvalget

Kære medlemmer i Storkreds København

Vi udsender her en opdateret invitation til storkredsens supplerende opstillingsmøde til valg af kandidat til Europaparlamentsvalget, hvori vi præciserer, at opstillingsmødet netop er supplerende.
Landsmødets nye vedtægter giver os mulighed for at opstille med to kandidater. Vi har allerede valgt én kandidat, Jan Kristoffersen, på opstillingsmødet i forbindelse med storkredsens årsmøde i foråret, og der er derfor tale om et supplerende opstillingsmøde

Mødet afholdes søndag d. 3. september 2023 kl. 13 – 14 i Liflandsgade 2.
Det sker i forlængelse af vores Søndagsbrunch samme dag kl. 11 – 13. Kom derfor gerne i god tid, så der er tid til samtale, gensyn og hygge.
Dagsorden for opstillingsmødet:

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere og referent
  4. Kandidaterne præsenterer sig (5 min.) og besvarer spørgsmål (5 min.)
  5. Valg
  6. Opsamling

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på opstillingsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag på ca. én side senest søndag d. 6. august 2023 til storkreds.kbh@alternativet.dk

Tilmelding
For at kunne deltage i afstemningen, er det nødvendigt at være tilmeldt. Der sker på AlleOs eller via linket: AlleOs // Alternativet

Grønne hilsner
Bestyrelsen

1 Synes om