Supplerende opstillingsmøde til regionsrådet

onsdag 7. juni kl. 18:30-19:30 VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe

Kom til opstillingsmøde og udvid kandidatfeltet, så Theresa ikke står helt alene.

Dagsorden:
Velkomst ved Ulla Munksgaard

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Aspiranternes valgtale
 4. Afstemning/valg af kandidater
 5. Evt.
  Vi udsender hermed kandidatgrundlaget for to aspiranter der vil stille op til RV17.
  Sörine Gejl [SLETTET]
  Sven-Åge Westphalen Regionsrådskandidatgrundlag med CV Sven-Åge Westphalen.pdf (1.0 MB)

Efterfølgende har vi evaluering af Kandidatudvalget og processen op til det ordinære opstillingsmøde i marts. I 2016 havde vi megen kritik og usikkerhed, så vi vil meget gerne høre jeres mening og evt. rette i KU17’s forretningsorden, så vi kan videregive erfaringer til KU18.

Vi er i en meget afsøgende proces, så vi må hjælpe hinanden med at finde de valg- og arbejdsprocesser, som vi mener hører hjemme i Alternativet og kan forbindes med vores værdier.

Derfor vil det være af stor betydning for vores arbejde med aspiranter og kandidater, hvis du kommer til mødet og kommer med dine tanker og oplevelser. Tilmelding på AlleOs

:green_heart: KU17/Ulla Munksgaard