Supplerende opstillingsmøde til KV17, flere kandidater og politik-uge med masser af debat!

Invitation til supplerende opstillingsmøde, KV-17

Alternativet i Syddjurs indkalder hermed til supplerende opstillingsmøde til KV17 tirsdag den 12. september kl. 19 på Rønde Højskole.

Vi har nu, ud over Jakob Baungaard og Kenneth Degnbol der allerede er valgt som kandidater, 2 kandidataspiranter, der søger opstilling til byrådet. De to næste er først Mette Foged, som bestyrelsen foreslår bliver opstillet som spidskandidat sammen med Jakob og Kenneth. Altså 3 spidskandidater, som vil stå øverst på stemmesedlen. Og så opstiller vores forkvinde Maj Ulrikka Thinggaard på en af de efterfølgende pladser på stemmesedlen - forudsat at medlemmerne ved opstillingsmødet vælger partiliste-opstilling.

Og der er plads til flere kandidater, både som spidskandidater og som kandidater til de øvrige pladser 4, 5 osv. på parti-listen.

Dagsorden for opstillingsmødet:
a. Kandidat-aspiranterne præsenteres og præsenterer sig
b. Dialog og spørgsmål til kandidataspiranterne
c. Afstemningsregler
d. Valg af stemmetællere
e. Valg af sideordnet opstilling eller partiliste
f. Valg af kandidater ved skriftlig afstemning og optælling
g. Bragende klapsalver
Pause
h. Valg af rækkefølge af kandidatnavne på stemmesedlen (hvis partiliste:)
i. Forslag: Vi opstiller 3 spidskandidater
ii. Valg af rækkefølge mellem spidskandidaterne

 1. alfabetisk?
 2. kønskvotering?
 3. Afstemning om rækkefølge?
  i. Valg af rækkefølge for øvrige kandidater (pladserne 4, 5 osv)

Herefter skulle navnene på vore kandidater til KV17 være parat – og rækkefølgen ligeså.
Resten af aftenen vil vi senere vide, skal bruges til. Fest og farver – eller hvad?

Ad c. Afstemningsregler:
Kandidaterne vælges ud fra afstemningsformen beskrevet i vores vedtægter § 15, stk. 4:
“Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat.”

Alle personlige valg foregår skriftligt.

Flere kandidater til KV17
Der er plads til flere kandidater, både som spidskandidater og som kandidater til de øvrige pladser 4, 5 osv. på stemmesedlen

Bestyrelsen foreslår listeopstilling for at sikre, at vore spidskandidater står øverst på listen og for at få flere til at stille op uden personlig forventning om at blive valgt.

Vi arbejder frem til 15. august på at finde yderligere kandidater, som får en mindre forpligtende rolle:

 • Du er ikke på forhånd forpligtet til at indgå i de politiske møder
 • Du opstilles uden at forvente at blive valgt
 • Du opstiller for at få bredde på partilisten
 • Du opstiller for at markere ”Jeg er med”
 • Du opstiller for at støtte partiet på denne måde

Vil du stille dig til rådighed for Alternativet på denne måde, skal du henvende dig til vores næstforperson, Jørgen Finnemann, tlf . 26 20 22 72, inden den 15. august og udarbejde et opstillingsgrundlag inden den 22. august (det har vi en skabelon til).

Sammen udvikler vi politik!

 • en uge med visions- og politikudvikling

Fra mandag d. 28. - torsdag d. 31. august inviterer Alternativet Syddjurs alle interesserede til visions- og politikudvikling på Rønde Højskole. Vi skal drømme stort om fremtidens Syddjurs, men vil også stille skarpt på partiets og kandidaternes konkrete visioner og mærkesager op til valgkampen.

Sammen står vi stærkere, så vi håber at se rigtig mange til en uge med debat, workshops og hyggeligt samvær.

Kalenderen i august - september

12.8 Deltager vi i Enhedslistens 5-års jubilæum
16.8 Øko-gruppen besøger Lejre Kommune, landets første øko-kommune.
Niels Iver Møller er turleder.
28 – 31.8 Gennem 4 aftener holder vi politik - udviklingsarrangementer med forskellige emner, fra visioner og valgtemaer til konkrete politiske områder som: øko-kommune, social- , skole- , sundheds- , ældre- , eller beskæftigelsespolitik, og måske noget helt andet - det her er blot foreløbige forslag. Reserver dagene

September
6.9 Møde og måske kandidattræning med Torsten Gejl
7.9 Borgermøde – Messe og debat i Kolind
Politik-udvikling
Supplerende opstillingsmøde,
9.9 kl. 13 Storkredsen holder opstillingsmøde til regionsrådet
11.9 Debataften med Danske Handikaporganisationer
12.9 Supplerende opstillingsmøde på Rønde Højskole
26.9 Fyraftensmøde med Josephine Fock

Kontakt: syddjurs@alternativet.dk
Forperson Maj Ulrikka Thinggaard, 40 41 85 66

Og HUSK: du må gerne sende dette nyhedsbrev videre til dine venner!