Supplerende opstillingsmøde og Politikudviklingsdag

Kære medlem af Alternativet Svendborg Kommune.

Det du nu læser er vores nyhedsbrev. Heri orienterer vi løbende om de begivenheder og events der sker i vores lokalområde, som vi meget gerne vil have I deltager i og/eller tager stilling til. Har du et ønske om at en event eller et emne skal indgå i nyhedsbrevet er du mere end velkommen til at kontakte os.

Indhold i brevet:

  • Supplerende opstillingsmøde d. 8. april.
  • Politikudviklingsdag nu på lørdag
  • Referater fra bestyrelsesmøder

Indkaldelse til supplerende opstillingsmøde d. 8 april kl. 14-16. – I Ribers Gård, Møllergade 36, 5700 Svendborg.

Som tidligere nævnt har vi fra bestyrelsen valgt at afholde et supplerende opstillingsmøde. Vi har haft den fornøjelse at modtage opstillingsgrundlag fra Anne Hjortenberg. Anne_Opstilling.pdf (363.7 KB)

Bestyrelsen har valgt at lægge beslutningen om evt. spidskandidater og kandidaternes rækkefølge ud til medlemmerne. Kommunalvalgsudvalget har i den henseende udarbejdet en indstilling som bestyrelsen har vedtaget enstemmigt. Bestyrelsens indstilling samt dagsorden mm. finder du i indbydelsen. Supplerende_opstillingsmøde.pdf (213.6 KB)

Bestyrelsen har valgt at det er muligt at fremkomme med alternative (ændrings)forslag til vores indstilling på selve mødet. Dog opfordrer vi jer til at sende os en mail til svendborg@alternativet.dk med jeres forslag – meget gerne inden 1. april. På den måde kan vi forberede os og sikre at alle forslag der bliver fremsat, er mulige indenfor lovgivningen og Alternativets vedtægter :slight_smile: .

Politikudviklingsdag nu på lørdag
På lørdag afholder vi vores første politikudviklingsmøde. Vores kommunalvalgskandidater er i fuld gang med at udvikle den lokalpolitik Alternativet skal gå til valg på i Svendborg. Dette arbejde skal så vidt muligt inkludere medlemmer og andre borgere i Svendborg Kommune så vores politik bliver udviklet nedefra gennem parolen: flere ved mere.
Mødet finder sted på lørdag d. 25. marts kl. 13 til 17 i vores lokaler i Ribers Gård.

Sidder du inde med nogle fantastiske idéer og simpelthen ikke kan vente til politikudviklingsmødet, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller kandidaterne – Vi elsker at høre fra jer. 

Referater af bestyrelsesmøder
Vi har haft travlt og har derfor afholdt to bestyrelsesmøder relativt tæt på hinanden. Du får begge referater her:
Referat af bestyrelsesmøde d. 5/3-2017 Referat bestyrelsesmøde 05-03-2017.pdf (69.1 KB)

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/3-2017 Referat_bestyrelsesmøde_Marts_19.pdf (472.7 KB)

Har du spørgsmål eller kommentarer til et eller flere af punkterne er du altid velkommen til at kontakte os på svendborg@alternativet.dk.

Næste bestyrelsesmøde
Næste gang bestyrelsen mødes er på skærtorsdag d. 13. april klokken 14 i Ribers Gård.
Alle er som sædvanlig velkomne til at deltage. Send os blot en mail inden, så vi ved hvor meget kaffe vi skal sætte over!

Mange grønne alternative hilsner
Bestyrelsen i Alternativet Svendborg