Supplerende opstillingsmøde, dagsorden og opstillingsgrundlag for kandidataspiranter

Kære Alternativister hos storkreds Fyn

Her kommer praktisk info ang opstillingsmødet d. 12 oktober kl 19-21. I må gerne give en tilbagemelding til Carsten Roed på sms 51512811 såfremt du ønsker at komme.

Mødet foregår på Faaborgvej 41a i Glamsbjerg

Såfremt valget bliver udskrevet før d. 12 oktober vil vi hasteindkalde opstillingsmødet med to dages varsel. Faaborgvej 41A i Glamsbjerg

Såfremt at valget bliver udskrevet før d. 12 oktober vil vi hasteindkalde til opstillingsmødet med to dages varsel.

Nedenstående er der en dagsorden og herefter opstillingsgrundlag fra to kandidataspiranter: Bodil Helbo og Linda Frølund Hansen.

Vi vil også benytte anledningen til at spørge ud til jer medlemmer, om I kunne tænke jer at være med til at føre valgkamp. Ophængning af valgplakater, dele flyers på gaden, sørge for varm kaffe m.m. Alle former for hjælp vil blive kærkomment modtaget. Hvis du ønsker at hjælpe til må du gerne skrive allerede nu til Carsten på sms 51512811

Vi glæder os til at se jer!

Mvh Bestyrelsen Storkreds Fyn

Indkaldelse til opstillingsmøde onsdag d.12/10 kl.19 -21 med valg af aspiranter og nye kandidater og med afgørelse af den egentlige opstillings proces ift sideordnet nomineret eller spidskandidatur.

Dagsorden:

1)valg af ordstyrer.

2)valg af referent.

3)valg af stemmetællere.

4)evt indkommende forslag til afstemning.

5)Kandidatudvalget præsentere kandidater/aspiranter der skal godkendes og giver deres indstilling.

6)Kandidater og aspiranter får 2min. Hvor de præsenter sig.

7)valg/godkendelse af kandidater/aspiranter.

8)Kandidatudvalget præsenter de forskellige opstillingsprocesser.

9)valg af opstillingsproces.

10)evt valg af spidskandidat eller rangeringer af kandidater.

11)evt.

Opstillingsgrundlag Bodil Helbo

Bodil Helbo, medlem af Alternativet siden 2016. Et ophold på Alternativets første sommerhøjskole overbeviste mig om, at jeg, der ikke tidligere har været medlem af et politisk parti, ville melde mig ind i Alternativet.
I et par år var jeg organisatorisk aktiv i Storkreds Fyn.

Lidt om min baggrund:

I 1999 etablerede jeg mig som salgskonsulent i bogbranchen, og jeg er stadig i en alder af 73 på kundebesøg i hele dronningedømmet.
Erfaring som kørende sælger har jeg fra en ansættelse for Gyldendals datterforlag gennem cirka fem år.
Gennem ni år har jeg været leder af Studenterboghandelen på universitetet i Odense.
I 1972 forlod jeg filosofistudiet på Odense universitet og tog en boghandleruddanlese.
I 1987 færdiggjorde jeg en læreruddannelse fra Odense seminarium.
Mine tre børn fra 1977, 1983 og 1987, som jeg egenhændigt fik ansvaret for i 1988, bifalder min beslutning om at stille op til det kommende folketingsvalg.

Siden jeg var 15 år har jeg været med i bestyrelsesarbejde i idrætsforeninger, børnehaver, fritidsordninger, brancheforeninger og min grundejerforening og påtaget mig forskellige opgaver i amatørteatre - både på og bag scenen.

At Alternativet forsat kan være repræsenteret i folketinget er SÅ afgørende for både den lokale, nationale og globale udvikling, da jeg anser Alternativet som det mest amniti-se danske politiske parti, så hvis jeg kan bidrage med stemmer til Alternativet, stiller jeg gerne op.

En sund sjæl i en sund krop i et sundt samfund vil være min væsentligste mærkesag.
Af fremstille sunde fødevarer fra en sund jord og et sundt hav, så næringsværdien i vore fødevarer kan fremme sundheden og bidrage til reduktion af udgifterne i sundhedsvæsenet.
Det konventionelle landbrugs dyrkningsmetoder og afgrødevalg kan og må forandres til bedre og bæredygtige former. Gram Slot er et godt eksempel på et alsidigt, bæredygtigt, økologisk landbrug.
At der er stigende problemer med forurenet grundvand, der ikke renses tilstrækkeligt, må der ændres på til det bedre.

Motion og træning er vigtig - en trediedel af den danske befolkning bevæger sig for lidt og over 50% af befolkningen er overvægtige.

Med en opvækst på et landbrug på 16 tønderland med både heste, grise, køer og høns samt planteavl og bærdyrkning har jeg set udviklingen til vor tids industrialiserede landbrug med monokulturer, der udpiner jordens humuslag og anvendelse af kunstgødning og sprøjtemidler samt dyr i bure, der giver stress og sygdomme og dermed medicinering af alt for mange dyr. Det giver ikke sunde produktionsforhold eller sunde fødevarer.
Jeg har blandt andre fulgt forskere som Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet og tilknyttet Harvard, og Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet.
Min interesse for en livsstil med sunde fødevarer, sport, træning engagement i mangfoldige samfundsforhold blev grundlagt i min opvækst og styrket gemmen tilværelse på mange områder.
Jeg sætter gerne mit engagement for et sundere liv med sundere vilkår i et sundere samfund i spil med ønsket om at fremme Alternativets fremtid i folketinget.

Mange hilsener,

Bodil Helbo
Kanalvej 62
5000 Odense C

Mobil 2342 3290

Opstillingsgrundlag Linda Frølund Hansen

Kære alle

Jeg har aldrig været medlem af et parti før, men derimod været klima - og senest også biodiversitetsaktivist i flere år.

Grunden til, jeg gerne vil stille op for Alternativet, er at jeg kan se, der er brug for, vi får så mange grønne stemmer ind på Borgen, som muligt - og det vil jeg gerne bakke op om, for tiden til at nå at stille om i forhold til klimaet er virkelig knap.

Jeg er 47 år, har en friluftsuddannelse og er uddannet folkeskolelærer med biologi, samfundsfag, matematik og musik som linjefag, er vokset op på en slægtsgård nord for Herning, har været spejder i min barn- og ungdom foruden alle de andre fritidsaktiviteter, der er blevet prøvet af gennem årene.

Jeg har arbejdet - og boet mange steder i landet i kraft af mine uddannelsesvalg og min mands arbejde. Jeg har blandt andet boet i Herning, Horsens, Silkeborg, Nørre Sundby, på Mors og senest i Strib på Fyn, hvor vi har slået rod og stiftet familie. Jeg er gift og har to store teenagebørn.

Mine job har omfattet, folkeskolelærer, efterskolelærer, realskolelærer og klubpædagog. P.t. er jeg på tabt arbejdsfortjeneste, fordi min yngste har haft skolevægring i en længere periode, men hun er nu på efterskole og trives der.

Jeg har særligt fokus på klima og biodiversitet, men velfærd og omstilling af landbruget ligger mig også meget på sinde, ligesom fremtidssikring af vores fødevareforsyning til alle klodens mennesker har min opmærksomhed. LGBTQ+ er jeg også ved at blive klogere på.

Jeg har igennem de seneste år skabt mig et netværk af dygtige mennesker på alle niveauer af samfundet - og i alle mulige politiske retninger, som jeg kan trække på, når jeg har brug for at blive klogere på et emne.

Jeg står bag Den Bæredygtige Kalender, opstarten af Røjlemose Kogræsserlaug, opstarten af BioBevar, opstarten af Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab og opstarten af Middelfart Vilde Kommune, som jeg stadig er en del af.
Derudover er jeg aktiv i Omstilling Nu, hvor jeg arrangerer Omstillingscafeer, og i Grønne Nabofællesskaber, hvor jeg har startet et par lokale grupper op og nu er med i en arbejdsgruppe om at gøre Grønne Nabofællesskaber til en organisation. Jeg har også stået for de lokale Fridays for Future- strejker i Middelfart før Coronaen og har god kontakt til XR. Jeg er meget aktiv på Facebook og Instagram og har været i medierne flere gange.

Jeg er altså en aktiv græsrod, som nu søger at slå rod inde på Borgen, så vi kan påvirke beslutningsprocessen endnu mere indefra.

Jeg har valgt at melde mig under fanerne her hos Alternativet, fordi jeg oplever Alternativet som et parti, der er klar på at tænke nyt, se klimakatastrofen i øjnene og er klar på at arbejde for de forandringer, der er nødvendige på en demokratisk og involverende måde. Det vil jeg gerne være en del af.

Jeg stiller gerne op til debatter, samtaler og interviews. Jeg sætter mig også gerne ind i nyt stof, men brænder helt klart mest for klima- og biodiversitet, da det er forudsætningen for alt det andet.

Jeg har været nede med stress i en periode efter min mand kom hjem fra Afghanistan - og efter at have været i udsat for nogle dårlige arbejdsvilkår, så min stresstærskel er lavere end mange andres, hvilket betyder at jeg har brug for pauser til at lade op. Jeg kommer altså ikke til at arbejde 24/7, men er selvfølgelig indstillet på at der bliver rigtig meget at lave. Jeg er ikke meget for ophedede diskussioner, men er altid klar på at lytte og blive klogere.

Jeg glæder mig til at blive en del af holdet.

Med venlig hilsen

Linda Frølund Hansen

Søborg Alle 38

Strib

5500 Middelfart

51297189

1 Like

Tusind tak :pray:t2:

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler: