Supplerende opstillingsmøde 20. august

Kære medlem

Hermed indkaldes til supplerende opstillingsmøde i Alternativet, Lokalforening Aalborg.

Mødet afholdes

søndag den 20. august 2017 kl. 13.00 i partilokalet, Vesterbro 57, Aalborg

Det supplerende opstillingsmøde afholdes med det formål at få opstillet flere kandidater for Alternativet i Aalborg kommune til kommunalvalget den 21. november 2017.

Tilmeld dig direkte på e-mail til aalborg@alternativet.dk , eller via Facebook- begivenheden, som du finder her:

Supplerende opstillingsmøde i lokalforeningen]%2C%22ref%22%3A46%2C%22source%22%3A2%7D

(Der vil være mulighed for at købe drikkevarer)

DET FORMELLE:

Dagsordenen for mødet er uploaded nedenfor.

Det skal bemærkes at de to allerede opstillede kandidater til kommunalvalget, Anne-Dorrit Harris og Jørgen Folkvang, er ikke på valg ved dette møde.

Mødet afholdes i henhold til lokalforeningens vedtægter, §13, hvor afstemningsmetoden vil være i henhold til vedtægternes §15. En opdateret udgave af lokalforeningens vedtægter er uploaded nedenfor.

Lokalforeningens bestyrelse har besluttet at følge Alternativets overordnede princip om sideordnet opstilling af kandidaterne, selv om de nyeste minimumsvedtægter giver mulighed for opstilling i partiliste-form. Beslutningen iindebærer at personlige stemmer kommer til at vægte relativt højt, når valgresultatet opgøres.

Vi har mulighed for selv at vælge, hvilken rækkefølge kandidaterne skal stå i på stemmesedlen. Der er erfaring for at en placering som den øverste kandidat på stemmesedlen kan give en mindre psykologisk fordel i forhold til personligt stemmetal. Bestyrelsen har besluttet at spørgsmålet om kandidaternes rækkefølge skal behandles på opstillingsmødet.

VIL DU GERNE VÆRE KANDIDAT?

Hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget for Alternativet skal du fremsende et opstillingsgrundlag til bestyrelsen på mail-adressen aalborg@alternativet.dk senest d. 30. juli 2017. I opstillingsgrundlaget skal du præsentere dig selv, din baggrund, dine kompetencer og dine visioner for arbejdet som byrådskandidat og byrådsmedlem. Omfanget skal være ca. 1 A4-side. Du vil på opstillingsmødet blive bedt om at holde et kort indlæg med samme temaer, og vi afsætter ca. 5 minutter pr. kandidat. Efterfølgende vil der kunne stilles spørgsmål.

Bestyrelsen sørger for at fremsende de modtagne opstillingsgrundlag til alle medlemmer senest 14 dage før opstillingsmødet.

VI håber at se rigtig mange medlemmer på mødet, der jo er en mulighed for at få direkte indflydelse på vores kandidathold til kommunalvalget 21. november i år.

Indtil da ønsker vi alle medlemmer en rigtig god og afslappende sommer :green_heart::green_heart::green_heart:

Grønne hilsner

Lokalforeningens bestyrelse

DAGSORDEN FOR MØDET:

OPDATEREDE VEDTÆGTER: