Sundhedsplatformen

Så skal vi igen gennem en pinefuld proces. En ny IT skandale truer lige om hjørnet.

Sundhedspersonalet peger på væsentlige detaljer der ikke indfrier de faglige krav.
Sikkerhedseksperter peger på mangelfuld procedure for uautoriseret adgang.
Beslutningstagerne har ikke en plan B for væsentlige driftsforstyrrelser.
Udviklerne har ikke gennemført tilstrækkelig test før Sundhedsplatformen udrulles.
Brugerne er dags dato endnu ikke bekendtgjort med de detaljer der er afgørende for deres arbejde.
… Har jeg overset nogle? Tilføj selv flere.

Skal vi indgå et rask lille væddemål? Inden 12 måneder efter idrifttagelsen indtræffer en eller flere af nedenstående hændelser:

Forsinkelser i implementeringen der forsinker processerne mere end de nuværende.
Budgettet overskrides med mindst 100%.
Brugeruddannelsen er ikke tilendebragt.
De første bortforklaringer og floskler fra de ansvarlige dukker op på TV.

Jeg vil foreslå at vinderne - bemærk jeg skriver vindere i flertal, da jeg ikke forventer nogle tabere - får evig håneret over for de ansvarlige, som til evig tid har pligt til at stå til offentlig spanking til skræk og advarsel for deres gerninger.

For understrege alvoren vil jeg foreslå nedenstående skærpelser for ikke endnu engang at stå med fletningerne i postkassen - samt regningen.

Involverede politikere udelukkes fra alle IT udbud i 20 år. Brug af spin udløser en tillægsstraf på 10 år.

Ansvarlige embedsmænd mister deres bonus, men inkassere til gengæld 10 stokkeslag på byens torv.

Almindelige skatteydere der kan tale positivt om Sundhedsplatformen i mere end 30 sekunder uden at grine eller græde, tildeles en tapperhedsmedalje overrakt af Dronningen. :wink:

Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstrup Andersen, afviser kritikken af Sundhedsplatformen.

“Rapporterne fra vores varmluftkonsulenter viser samstemmende både økonomiske besparelser og en effektivisering af den sundhedsfaglige behandling”.

“Eksempelvis har ambulancetjenesten i Region Syddanmark allerede implementeret dele af Sundhedsplatformen, så ambulancerne fremover påtænkes at ankommer via e-boks som foreslået af varmluftkonsulenterne”.

Kritiske røster, bl.a. Ældresagen har påpeget, at ikke alle har en smartphone og derfor ikke kan gøre brug af den digitale løsning.

“Der er tænkt på de patienter der ikke har en smartphone”, fortsætter regionsformand Sophie Hæstrup Andersen: " De tilmeldes PostDanmarks nyeste tiltag, hvor brugerne selv henter og bringer direkte fra afsender til modtager med store økonomiske besparelser til følge".

Sophie Hæstrup Andersen påpeger desuden synergieffekten ved at lade de forskellige offentlige instanser trække på hinandens erfaringer.

"SKAT har udlånt deres ekspertise til bekæmpelse af svindel og misbrug til Sundhedsplatformen ved at anbefale et samarbejde med en nigeriansk mangemillionær som økonomisk garant for ombygning af postbiler til ambulancer på en kendt italiensk togfabrik, mod en beskeden kommission der allerede er betalt forud ", udtaler regionsformanden.

Sophie Hæstrup Andersen påpeger desuden, at når kritikken af Sundhedsplatformen er så synlig, skyldes det at serveren der hoster politikernes floskelgenerator er overbelastet af de mange søgninger.