SU-forslag: Uddannelsesskat

Et forslag til de forhandlinger, der tilsyneladende kommer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne: En uddannelsesskat. Baggrunden er, at blå blok tilsyneladende har besluttet at der skal spares på SU’en - hvor jeg så i stedet foreslår en ny indtægt, der er direkte linket til SU’en.

Forslaget er relativt simpelt: Et års modtaget SU til videregående uddannelser giver X promilles “uddannelsesskat”, Den præcise model kan diskuteres, men jeg forestiller mig et bundfradrag svarende ca til mindstelønsniveauet.

Ideen er, at man betaler tilbage til samfundet - HVIS manudnytter sin uddannelse til at få en høj indtægt. Det er selvfølgelig muligt at man ikke ville gøre

Omregningsfaktoren X vil jeg lade være op til diskussion - mine overslag antyder at ca 1-2 promille vil være passende, ved et reltivt højt bundfradrag (

Fordelene er flere:

  • Vender den tunge ende opad (beskatningen rammer folk i gode jobs)
  • Mindsker udgifterne til SU, uden at forringe vilkårene for studerende eller afskrække folk der nødigt stifter studiegæld.
  • Bibeholder universaliteten i SU-ydelsen

Ulemper:

  • Betales ikke af folk der flytter til udlandet, herunder udenlandske studerende (fra EU) der flytter igen.
  • Kan måske afskrække enkelte fra brug af SU’en, pg manglende overskuelighed.
  • Kig på, om enkelt-uddannelser rammes ekstra hårdt pga lang SU-krævende udannelse (læger?)
  • Negative effekter af øget marginalskat (?)

Forslaget er tænkt som et langsigtet ændring i måden vi tænker skat og uddannelse - der kommer ikke umiddelbart nogen penge ind i 2017. Indfasningen tænker jeg kunne fungere ved, at det kun er SU udbetalt efter fx 1/7 2017 der tæller. Evt kan man undtage uddannelser påbegyndt før 1/1 2017.