SU-debatten - forslag til ændring af kandidatgradens længde

Så kom regeringens uddannelsesplan og med ventede nedskæringer på SU’en. Det er yderst problematisk, at man fjerner livsgrundlaget for danske studerende. At lave dele af SU’en om til et lån kan få store konsekvenser for den videre livsførelse, trods evt. højere beskæftigelsesfradrag.

I stedet for at skære over med en kam, bør man måske overveje andre muligheder.

Jeg kunne f.eks. godt se det interessante i at lave danske kandidatgrader om til 1-års studier delt op i tre semestre som man f.eks. ser i England. Besparelsen på kun at give SU til et enkelt års kandidatstudier skulle så pumpes ind i mere undervisning og individuel vejledning.

Nogle uddannelser, såsom de gymnasierettede, er nok svært at presse ned på en enkelt år.

Ville man så have yderelige reflektionstid og brede uddannelsen ud over to år, så kunne man tale om evt. lån eller nedsat SU.