Strategi for Alternativet

Kære Nordjyske Alternativister,

Der skal drøftes og udarbejdes en ny politisk strategi for Alternativet.

Der bliver holdt en workshop i PoFo d. 10.-11. august.

Vi vil meget gerne have jeres input med !!!

Derfor inviterer jeg hermed alle medlemmer der har tid og lyst til at komme ned i partilokalet i Vesterbro i Aalborg: Mandag den 29.7.2019, sen eftermiddag/aften. Et nærmere program følger.

Jeg tager også gerne imod input via mail ( tore.steenberg@gmail.com ).

Jeg indsætter herunder det strategioplæg der vil blive brugt som udgangspunkt til både vores Nordjyske workshop og den i PoFo regi i august. Når systemunderstøttelsen giver mig lov kommer det som pdf sammen med de arbejdsspørgsmål der følger med.

Og håber at høre fra mange af jer,

På egne og PoFo’s vegne; fortsat god sommer og jeg håber vi ses snart,

Tore Steenberg Reyhe - PoFo Nordjylland

Blockquote Strategisk ramme: Et grønt velfærdssamfund af Uffe Elbæk.

19.06.2019 Tanker om Alternativets fælles politiske projekt 2019-2021.

Alternativet står som politisk parti og bevægelse solidt på vores partiprogram og et imponerende katalog af politiske udspil og forslag. Det er og skal i min optik fortsat være vores politiske rettesnor.

Samtidig er vi – udover vores partiprogram – gået til det netop overståede valg på et omfattende og ambitiøst regeringsprogram og et ønske om at bryde den blokpolitik, der har præget dansk politik i årtier – og som en konsekvens der af: at tilbyde et alternativ.

Det, har vi hele tiden fastslået, er et langsigtet projekt, der først for alvor vil kunne slå igennem inden for et årti, hvilket betyder, at det selvfølgelig også skal være et fokus for såvel parti som bevægelse i den kommende valgperiode.

Vi er dertil gået til valg på at være Folketingets frie politiske stemme og – i lyset af, at andre partier i hvert fald verbalt har øget deres grønne opmærksomhed – et løfte om at være den grønne vagthund, der holder vores politiske kolleger op på den klimahandling, de har stillet strejkende skolebørn, bekymrede bedsteforældre, organisationer og ngo’er osv. i udsigt.

Endelig er vi gået til valg på – som vi altid går til valg på – at være et politisk parti og en bevægelse, der, baseret på vores værdier og vores manifest, tør insistere på og være medskrivere på drømmen om noget andet og bedre. For at forny, forbedre og forandre – ikke blot bevare.

Derudover – og netop af ovenstående grund – har vi i fællesskab udviklet og formuleret en stribe politiske visioner og selv har jeg været afsender på debatoplægget Det næste Danmark, som til sammen supplerer vores konkrete politiske program med idéer og tanker, der skal skubbe til vores forestillingsevne og være med til at genføde den politiske kreativitet, der i sin tid endte med grundlæggelsen af velfærdssamfundet.

Alt det er vores grundlag. Alt det er vi forpligtet til fortsat levere på for at leve op til den tillid, som vores vælgere har betroet os. Det må vi ikke tage let på, for det er en stor opgave, og vi er fortsat ikke i mål. Derfor skal vi arbejde videre med de grundfortællinger og –prioriteter, der har kendetegnet Alternativet i sin opstartsfase og indtil nu.

Alternativet har i sine første leveår og i sine år i Folketinget, i kommunalbestyrelser, i regionsråd osv. været en indiskutabel politisk succes. Ja, vi har haft alskens børnesygdomme – nogle mere alvorlige end andre – men som politisk platform har vi formået at flytte dagsordner, der har præget vores politiske kolleger og samfundsdebatten som sådan i udstrakt grad – og vi har dertil formået at gennemføre konkret politik, der trækker Danmark i retning af en seriøs bæredygtig omstilling, hvor vi går fra konkurrencesamfund til balancesamfund.

Vi har altid sagt, at målet var, at der engang ikke længere er brug for Alternativet. Fordi det alternativ, vi går efter, er blevet til virkelighed. Der er vi ikke endnu. Slet ikke.

Men vi er i gennem de fem og et halvt første år kommet et godt stykke af vejen.

De første år af vores levetid er samtidig blevet brugt på at etablere og forfine og gentænke den infrastruktur, der er rygraden i vores parti og bevægelse. Der er sikkert masser, der stadig skal justeres eller helt laves om, men grundstenene er der. Den evaluering er i øvrigt også i gang i regi af hovedbestyrelsen.

Det dette papir derimod sigter mod, er et samlende politisk projekt. Som jeg allerede har godtgjort for overfor, har vi dels lovet vælgerne en del ting, som vi selvfølgelig skal levere på – altså opbrud med blokpolitik, grøn vagthund, fri politisk stemme – og som også ligger grundfæstet i vores politiske program.

Så det ér allerede vores samlende politiske projekt. Hvis man skal give det en overskrift, som vi kan arbejde sammen under i de kommende år, kunne det være det grønne velfærdssamfund, som vi allerede har nævnt ved flere lejligheder efter valget. For er det ikke det, vi ønsker, at det næste Danmark er? Altså det grønne velfærdssamfund. Det er i hvert fald et bud.

Det skal for mig at se forstås politisk, men også filosofisk og praktisk. Altså noget vi alle sammen – uanset hvilken rolle vi nu har i Alternativet, om vi er folkevalgte, medlemmer, tillidsvalgte, ansatte, frivillige eller noget helt sjette, kan være en byggesten i.

Det kan være politiske forslag, det kan være en tilgang til politik og samfundstænkning og det kan være helt konkrete bæredygtige initiativer som socialøkonomiske virksomheder eller byhaver, der kan arbejdes med. Tag bare Hjerterum fra Silkeborg som et eksempel, hvor ildsjæle fra Alternativet er gået sammen og har skabt en succesfuldt initiativ, der skaber den forandring, vi ønsker at se.

Den slags initiativer håber og tror jeg, vi skal lave mange flere af i de kommende to år. Sammen. Og hver for sig. På vores fælles alternative platform. På en fælles platform, der arbejder for at skabe det grønne velfærdssamfund.

Hvor mennesket ikke er adskilt fra naturen. Fordi mennesket også er naturen.

Hvor vi ved, at mangfoldighed – af arter, idéer, levevis – er forudsætningen for kreativitet, der igen skaber innovation og udvikling.

Hvor vi gør op med monokulturer og gør plads til biodiversitet i den allerbredeste forstand.

Ja, vi kan skabe et grønt velfærdssamfund, der står på skuldrene af vores nuværende velfærdssamfund, men samtidig gør op med vores neoliberale forståelse af rigdom, vækst, frihed og magt.

Hvis altså vi bryder den grundpræmis, vi kender i dag, hvor flertallet ser mennesket som adskilt fra naturen. Og derfor med sin egen ret til uhæmmet at misbruge de ressourcer, som udgør forudsætningen for liv på vores planet.

Det opgør, ville jeg elske, vi kunne have som samlende politisk projekt i de kommende år.

Så alle i Alternativet kan være en af byggestenene i det grønne velfærdssamfund. Så vi alle hver især kan udfylde den rolle, der passer os bedst – og tænke, handle, udfolde en del af det næste Danmark.

Kh Uffe

Blockquote