Stormøde om lokalpolitik for Alternativet Aarhus

Stormøde om lokalpolitik for Alternativet Aarhus

Vi inviterer alle til at være med til at præge Alternativets lokalpolitik for Aarhus når vi beder om dine input på et stormøde søndag den 20. november 2016.

Kommunalvalget kan hurtigt stå for døren og derfor har Landssekretariatet i Alternativet
sammen med repræsentanter fra alle storkredse og mange kommuneforeninger lavet et
lokalpolitisk inspirationskatalog over politiske emner, som vi sammen kunne kaste os over
i vores ønsker om en fantastisk lokalpolitik. Dette katalog vil vi gerne præsentere og
udvikle sammen med så mange aarhusianere, som muligt.

Denne dag handler om at få så mange input, tanker og gode ideer, vi kan. Hvad går du og
tænker på i din hverdag og hvad synes du kunne forbedre tilværelsen i Aarhus?
Efter stormødet bliver alle ideer samlet og indgår i det videre arbejde i åbne politikgrupper, på møder og på dialog.alternativet.dk. Det endelige resultat af det politiske udviklingsarbejde offentliggøres og sættes til vedtagelse på et nyt stormøde søndag den 29. januar 2017, hvor også de, der opstiller til at blive byrådskandidater, præsenteres. Selve valget af byrådskandidater sker på opstillingsmødet, som holdes lørdag den 4. februar 2017.

Program
11.00-11.15: Velkomst og præsentation af dagens program
11.15-12.30: Præsentation af lokalpolitisk inspirationskatalog fra Alternativets
landssekretariat og arbejdet med dette
12:30-13:30: Input til emnerne i lokalpolitikken for Alternativet Aarhus i grupper
13:30-15:15: Opsamling af gruppernes input og kommentarer fra salen
15:15-15:30: Det videre arbejde og tak for i dag

Dato: Søndag den 20. november 2016
Tid: 11:00-15:00
Sted: Dokk1, Lille Sal, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Tilmelding: aarhus@alternativet.dk - mærk mailen “storøde”
Frokost: kan købes i cafeen på Dokk1 efter behov