Storkredsen inviterer alle til vigtige møder og opgaver

**Vi har udarbejdet et Årshjul og nævner lige de vigtigste datoer først. **
Alle møder slås op i eventkalenderen i AlleOs.

  1. januar: Frist for indsendelse af forslag og for opstillingsgrundlag for kandidater til storkredsbestyrelsen
  1. januar: kl.18:00-21:00 i Faxe (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe) Møde KU18
  1. februar: Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag for Regions-, folketingskandidater
  1. februar: Storkredsbestyrelsesmøde/ KU18-møde
  1. februar: Årsmøde 2018 Storkreds Sjælland (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe) kl. 13-16:30
  1. marts: (sted og tid endnu ikke fastlagt): Opstillingsmøde

Så hermed indkalder vi til Storkredsens Årsmøde søndag d. 25. februar,
som vi holder i Faxe (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe) kl. 13-16:30.

Den 28. januar er fristen for indsendelse af forslag til årsmødet og for opstillingsgrundlag for kandidater til storkredsbestyrelsen. Send CV og motivering til storkredsens mail storkreds.sjaelland@alternativet.dk
Den 11. februar udsender vi endelig dagsorden, regnskab, evt. forslag samt opstillingsgrundlag for kandidater til storkredsbestyrelsen.
Tilmelding via eventkalenderen i AlleOs, Storkreds Sjælland

Og vi indkalder til KU18-møde (kandidatudvalgsmøde) 30. januar kl.18:00-21:00
i Faxe (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe)

Der skal udpeges kandidater til Kandidatudvalget, kaldet KU18. KU18 består af en person fra hver lokalforening. Er der flere kommuner repræsenteret under én lokalforening, kan øvrige personer udpeges. Alle lokalforeninger har en plads i kandidatudvalget, og indtil en person er udpeget har forpersonen ansvaret for at deltage og holde sig orienteret. Tilmelding i eventkalenderen AlleOs under Storkreds Sjælland eller ved mail til storkreds.sjaelland@alternativet.dk senest d. 22. januar.

Kandidater til EU-parlamentet, kontakt LS senest 22. januar.
Ønsker du at blive kandidat til Europa-Parlamentet for Alternativet? Kontakt Landssekretariatet v. Esben Sloth, esben.sloth@alternativet.dk - inden 22. januar 2018. Herefter vil du få tilsendt kandidatgrundlag og blive kontaktet.

Bemærk at aspirantprocessen ift. Europa-Parlamentet er adskilt fra kandidatprocessen til Folketinget. Valget som kandidat vil foregå på et særligt opstillingsmøde til sommer. Mere om dette senere, når vi ved mere.

NB! Prik meget gerne til dig selv eller folk, som I ved har interesse eller særlige kompetencer.
Storkredsbestyrelsen ønsker at finde en tovholder, som kan repræsentere Storkreds Sjælland ved at følge op på aspirantprocessen til Europa-Parlamentet, have kontakt til de andre storkredse, arrangere POLA om Alternativets EU-politik samt være bindeled mellem aspiranter, hovedbestyrelse, landssekretariat samt egen og øvrige storkredse m.m. Storkredsbestyrelsen vil bakke dig op og er din nærmeste samarbejdspartner.
Er du interesseret? Så kontakt Bine (forperson i Storkreds Sjælland) på bine@konteksten.dk gerne inden 1. februar. Skriv lidt om dig selv og din erfaring. Storkredsen vil hurtigst muligt herefter give besked tilbage om, hvem der er valgt som tovholder.

Det var alt for denne gang.
Vi glæder os til at se jer og strømme sammen for festligt at løfte opgaverne :star_struck:
:green_heart: hilsen fra Bine. Lotte og Ulla