Storkreds sydjylland inviterer til årsmøde og evnt opstillingsmøde til FV/EUV lørdag den 2. april

Storkreds Sydjylland inviterer til årsmøde og evnt opstillingsmøde til FV/EUV lørdag den 2. april ved Gunhild Hjortsø Kristensen på Baunegårdsvej 37 i Snoghøj, Fredericia.kl 14:00 til 18:00.

Hvis du kommer med toget er der ganske langt fra stationen til Baunegårdsvej, så ring evnt til Edvard Korsbæk, tlf 50758719, og så finder vi ud af noget.

Det er lang tid der er sat af, men vi har også meget vi gerne vil snakke med jer om.
Det bliver mere og mere sandsynligt, at der kommer et folketingsvalg snart, og vi skal forholde os til hvad vi vil gøre i den sammenhæng.

Der er efterhånden rigtigt mange partier på den grønne fløj – Hvordan forholder vi os til det?

Alternativet er langt mindre end det var for få år siden, men er stadig fyldt med ildsjæle – Hvordan forholder vi os til det?

Vi har inviteret Mark Desholm til at fortælle om det arbejde der er sat i gang for at lave en ny strategi for Alternativet – Det bliver spændende!

Ellers er dagsordenen:

Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere
Punkt 3: Bestyrelsens beretning for storkredsen
Punkt 4: regnskab til godkendelse.
5. rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
6. Behandling af forslag fra medlemmer
7. valg til bestyrelsen – bestyrelsen består pt. af

 1.           Torben Nicolaisen  tager ikke mod genvalg
  
 2.           Ditte Madvig Møller tager ikke mod genvalg
  
 3.           Gurli Toft Sieljacks tager mod genvalg
  
 4.           Frank Zarp Truelsen tager ikke mod genvalg
  
 5.           Edvard Korsbæk 
  
 6.           Benjamin Strand Andersen tager ikke mod genvalg
  
 7.           Karsten Lund stopper tager ikke mod genvalg
  

Som det ses bliver bestyrelsen lidt tom med disse udmeldinger, og vi har faktisk haft en succesrig storkreds. Vi har fået tilsagn fra et par der gerne vil være med til art fortsætte storkredsen, og hvis du har lyst til at være med i et godt selskab, hører Torben Nicoloaisen, tlf. 40 2688 12, mail storkreds.sydjylland@alternativet.dk meget gerne fra dig.

Punkt 8: Orientering om opstilling til politisk forum, dialogråd, regionsrådsvalg og folketingsvalg. Dato for opstillingsmøde og tidsfrister for levering af opstillingsgrundlag.

Punkt 9: Den økonomiske struktur bliver ændret, og vi skal have en debat om hvordan økonomien styres fremover.

Punkt 10: Eventuelt afslutter den formelle dagsorden.

Derefter:

Mark Desholm om Alternativets strategiudvikling.

Debat om alt hvad vi kan komme i tanke om – Storkredsen er vært ved nogle økologiske øl, kaffe/te og blødt brød, og hvis der er stemning for det – Skrup af Pizzaer.

Hvis der er nye til Folketingskandidater og kandidater til EU-parlamentet tager vi den imellem årsmøder og Mark Desholm.

Frister for indsendelse af opstillingsgrundlag eller forslag til anden afstemningsform eller proces.

Opstillingsgrundlag og evt. forslag til afstemningsform/proces skal være Storkreds Sydjylland i hænde senest 19. marts og indsendes på mail til storkreds.syddanmark@alternativet.dk. Opstilingsgrundlag
deles med medlemmerne senest en uge inden opstillingsmødet.

Det formelle

Stemmeret
Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling

Valgbarhed
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Regler for valg af Folketingskandidater og kandidater til EU-parlamentet
Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.
Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.
Ved opstilling af Folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

Øvrige regler om valg:

Ved valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver.

Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

Med venlig hilsen
Storkreds Sydjylland

Torben Nicolaisen og Edvard Korsbæk

Kære Torben :sweat_smile: & Edvard :sweat_smile:

Jeg er glad for at kunne lægge stolestue til - (og en evt. svømmetur i Lillebælt… )

I forlængelse af måske jysk humor om “skrub af pizza”, jf. dagsordenen - så er det ok, men jeg køber altså (for egen regning) nogle råvarer, så vi selv kan lave noget “ordentlig” mad ved siden af de der evt. skrub-af-pizzaer :innocent: :rofl:

Jeg tror, håber og mærker, at vi gør et godt møde sammen! Vel mødt hver og en! Kom glad og frimodigt! Du er så velkommen på tværs af holdninger…

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Kære Medlemmer!

Og gerne en opringning/mail om i kommer, så vi ved hvor mange stole vi skal have parat!

Edvard