Storkreds Sjælland anbefaler tillidsafstemning

ViSKalHaveTillid

Kære Storkreds Sjælland.

Da vi står overfor et landsmøde, som vi finder utrolig vigtigt for vores organisering i Alternativet, vil vi komme med vores tilkendegivelse af, hvor vi står som bestyrelse i forhold til de beslutninger, der skal tages. I forlængelse af dette indkalder vi til et online møde, hvor der er mulighed for videre drøftelse. Onlinemødet kommer I til at høre om i en anden mail.

Vores syn på afstemning vedrørende tillidsafstemning:

Hidtil har det kun været tillidsvalgte i stor- og lokalkredse, der skulle opnå mere end 50% af stemmerne for at blive valgt. Kandidater på direkte valg til hovedbestyrelsen, og til posten som forperson for samme, skal bare samle nok stemmer til at vinde over eventuelt overskydende kandidater.

Det kan vi lave om på til næste landsmøde, som er den 26.-27 september 2020. Stem JA til forslag 11, og samtlige kandidater til hovedbestyrelsen på valg under mødet, skal nu også kunne mønstre opbakning fra mindst 50% af de stemmeberettigede.

Skulle vi ende uden en valgt forperson, giver forslag 13 mulighed for, at den valgte hovedbestyrelse sammen kan konstituere sig på deres første bestyrelsesmøde.

Fordele: Mere dynamisk og flad ledelsesstruktur. Forpersonen vil altid have et flertal af hovedbestyrelsens opbakning, da de ellers kan omkonstituere sig. Der vil være mindre fokus på forpersontitlen, som noget man stiler efter på grund af personlige ambitioner. Det er måske første skridt på vejen til en hovedbestyrelse uden forperson.

Ulemper: Forslagene kan fremstå som konstruerede til lejligheden. Det kan skabe negativ opmærksomhed udad til, ved ikke at vælge nogen forperson direkte.

Alternativet Storkreds Sjællands bestyrelse ser langt flere fordele end ulemper ved disse 2 forslag, og anbefaler stærkt et JA til både forslag 11 og 13.

Venligst Storkreds Sjælland
Ida, Mariann og Dan

JaTil_11og13

2 Synes om

Der er også den fordel, at man kan omkonstituere internt bestyrelsen hvis forpersonen er presset personligt eller har brug for at få lettet arbejdsbyrden.

4 Synes om