Storkreds Fyn Indkaldelse til ordinært årsmøde

Kære medlemmer af Fyns Storkreds Alternativet.

Lørdag den 22. september,2018 - fra kl. 14.00 til 18.00 afholder vi årsmøde, og vil derfor gerne bede dig sætte kryds i kalenderen allerede nu. Under mødet skal vi bl.a. vælge ny bestyrelse. Kom gerne i god tid, da der kan være kø ved indskrivningen.

Mødets afholdes i Alternativets lokaler: Nørregade 71, 2 sal. th., 5000 Odense.

For at få arrangementet planlagt bedst muligt, har vi brug for det præcise antal deltagere til årsmødet. Derfor vil vi bede dig om at gå ind på eventet og trykke “tilmeld mig”, når du ved, om du kan komme. Deltagelsen er gratis og der vil være lidt forfriskninger at gå til.

Har du spørgsmål til årsmødet og/eller ønsker du at give en frivillig hånd eller tanke med, så skriv til storkredsen på storkreds.fyn@alternativet.dk

Opstilling til storkredsbestyrelsen:
Ønsker du at stille opstille til storkredsbestyrelsen, så kan du sende din ansøgning til storkredsmailen - med oplysninger om hvad der motiverer dig og hvad du kunne tænke dig at arbejde med.

Du er velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens nuværende medlemmer, hvis du har spørgsmål til, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 09. september 2018 kl. 24.00

Forslag til vedtægtsændringer:
Har du forslag til vedtægtsændringer? Send disse og andre forslag til Alternativet /Storkreds fyns email: storkreds.fyn@alternativet.dk

Forslag skal være modtaget senest søndag den 26. august, 2018 kl. 24.00.

Foreløbig dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum,
  Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til forperson
 8. Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Vi glæder os til et møde hvor vi alle kan inspirere hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fyns Storkreds.