Stop silotænkning

Jo flere senior borgere vi bliver, jo større krav stilles der til samfundets evne til, at skabe rammer, der gør, at vi kan tage os af hinanden.


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/stop-silotaenkning