Stillingsopslag til HOFORs bestyrelse + kort nyt fra Å Kbh

Kære medlemmer.

Alternativet i København søger en kompetent person til HOFORs bestyrelse.
Alternativets hidtidige medlem af bestyrelsen, Kim Hjerrild, er trådt permanent ind i Borgerrepræsentationen eftersom Jakob Gorm er flyttet fra kommunen. Kim skal derfor efter reglerne udtræde af HOFOR. Derfor søger vi erstatning for Kim – i form af en kompetent person, som kan være med til at præge selskabet i en endnu mere bæredygtig retning.
Så vil du være med til at bære Alternativets grønne politik ind i HOFOR´s bestyrelse, og har du kompetencerne til det, så se mere på stillingsopslaget her:
stillingsopslag_HOFOR.pdf (64.4 KB)

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er d. 14/8 - kl. 23.59

Pride og medlemsmøde
I løbet af august vil I modtage et nyhedsbrev, hvor I kan høre mere om bestyrelsens og BR-gruppens arbejde det kommende halve år. Sæt dog allerede X d. 24/8 kl.10.00, hvor vi sammen med vores medlemmer i Borgerrepræsentationen (BR-gruppen) vil invitere til et medlemsmøde omhandlende de kommende budgetforhandlinger i København Kommune - mere info følger.
Sæt derudover X d. 17/8, hvor vi traditionen tro deltager i Copenhagen Pride Parade. Vi håber meget, at I vil bakke op om denne meget vigtige begivenhed.

Referatet fra vores seneste bestyrelsesmøde kan ses her:
referat_bestyrelsesmøde_4.pdf (142.1 KB)

Sommerhilsener
Bestyrelsen i Alternativet København