Stiller du op til bestyrelsen i Gentofte?

Kære medlem af Alternativet i Gentofte

Vi har brug for nye engagerede medlemmer i bestyrelsen. Vil du overveje at stille op?
Det vil vi være glade for.

Fristen for indsendelse af opstillingsgrundlag er nu på lørdag, dvs. d. 3. marts kl. 10.00.
Få dage herefter sender bestyrelsen de indkomne opstillingsgrundlag til medlemmerne.
(Du kan godt opstille på mødet uden at indsende opstillingsgrundlaget, men det vil være en fordel, at medlemmerne i forvejen kan orientere sig om mulige kandidater, deres baggrund og deres ideer til, hvilken rolle Alternativet skal spille i Gentofte i den næste fase).

Til udarbejdelse af dit opstillingsgrundlag bedes du bruge de spørgsmål, som bestyrelsen har udarbejdet. Dem finder du her:
Opstilling til Alternativets bestyrelse i Gentofte.docx (13.6 KB)

Send dit opstillingsgrundlag enten til Ove Lund, næstforperson, ovelund@raastof.dk eller til Gentofte@alternativet.dk.
Der er brug for nye kræfter, da de fleste i den nuværende bestyrelse i Gentofte ikke stiller op.
Man bliver valgt for et år ad gangen.

Bestyrelsen indkaldte i et nyhedsbrev d. 7. februar til generalforsamlingen, som afholdes mandag d. 19. marts kl. 18.00-21.00 på Gentofte rådhus, i lokale A i kælderen, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Et af punkterne på vores dagsorden er bestyrelsens beretning om begivenhederne siden sidste generalforsamling i 2017. Det har været et intensivt år, som du kan læse om her:

Bestyrelsesberetning med fotos - 18.2.2018.docx (1.3 MB)
Underskrifter på bestyrelsens beretning.pdf (47.7 KB)

Et andet punkt er drøftelse af forslag fra medlemmerne. Du er meget velkommen til at gå sammen med 2 andre medlemmer i Gentofte og stille et forslag, som I gerne vil drøfte på generalforsamlingen. (I vores vedtægter står der, at sådanne forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer af foreningen og være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. d. 5. marts).
Derefter sender bestyrelsen forslaget til alle medlemmer.

Der er længe til det næste kommunalvalg – men ikke til det næste folketingsvalg, der kan komme, før vi aner det.

Gentofte kommune hører til København Omegns Storkreds, der har indkaldt til opstillingsmøde lørdag d. 10. marts kl. 13.30 på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup.
Marianne Victor Hansen, som er medlem i Gentofte, stiller op igen som folketingskandidat.
Marianne var også KV17 kandidat i Gentofte og en meget aktiv paneldeltager på en række vælgermøder.

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne i Gentofte til at komme d. 10. marts og være med til at vælge, hvem de 8 folketingskandidater skal være.

Mange grønne hilsner
Bestyrelsen i Gentofte

1 Like