Stem på din fødselsdag

Jeg læste en artiklen Stem på din fødselsdag i denne uges Weekendavisen. Nynke Tromp fra tænketanken Redesigning Politics foreslår, at vi som vælgere afgiver stemmer på vores fødselsdage i stedet for hvert fjerde år.

Hun har også en præsentation af idéen i videoen herunder.

Hvad synes I?

8 Synes om

Jeg synes der er ret spændende perspektiver i forslaget.
Tak for at dele det :slight_smile:

1 Synes om

Det giver rigtig sjov mening. Det kan måske prøves af i en fri-kommune. Bag det skægge forslag gemmer sig mange fine tanker. Nynke Tromp er en del af en forskergruppe, der arbejder med socialt design. Deres opgave har været at finde måder at slippe af med det moderne demokratis problemer med populisme og politikerlede, skuffelse og ligegyldighed efter valget, det stigende fokus på enkeltsager fremfor den langsigtede politik, osv. Hver enkelt borger har en stemme pr. år. Det giver 4 stemmer i Danmark, hvor valgperioden er 4 år. Da stemmerne blive afgivet på ens fødselsdag er det en fest i forvejen og man får derfor et lykønskningskort tilsendt. Her bliver man bedt om at gå ind på www.hip-hurra-min-stemme-er-klar.dk og give sin stemme. Fordelen ved at tidspunktet ligger spredt henover valgperioden er at partiernes politiske program og deres evne til at gennemføre det kommer i fokus. Vedholdenhed og tålmodighed kommer i fokus. Fremfor at sælge en vare bedre end de andre i to måneder op til valgdagen. Valgdagen hvert fjerde år bliver stadig en festdag. Her skal alle stemmer tælles op, og vi skal se tilbage på, hvad der er udrettet i de 4 år der er gået. Vi skal se frem og høre om den næste valgperiode, for allerede dagen efter er der nogen der skal sætte deres stemme! På valgaftenen er der spænding og forventning ligesom der plejer at være, men den gælder hele valgperioden fremfor de sidste 2-3 måneder af den. Ideen gør hver dag vigtig for alle. Både politikere der bliver mere stemt for at vise samarbejdsevner, lydhørhed og interesse for at skabe resultater sammen. Men også for befokningen der får et mindre X-faktor agtigt politisk valg. Det er en rigtig sjov ide og en af Danmarks mere fantasifulde kommuner skulle prøve den af som fri-kommune

5 Synes om

Det lyder som en god ide!

Så kan vi måske slippe af med den kedelige valgperiodecyklus, hvor der først skæres ned i de første 2 år, for så at give gaver i de to efterfølgende år.

2 Synes om

Jeg vil lige smide et citat ind jeg faldt over engang.

En god statsform afhænger aldrig af love og regler, men af de personlige kvaliteter hos dem der leder. Systemet ligger altid under for dem der styre dets vilje. Det meste vigtige element i statsformen må derfor være måden hvorpå vi vælger vores ledere.

2 Synes om

Det er et rigtig godt forslag. Der er ingen der siger at valg hvert 4 år med en stemme pr borger er det mest demokratiske. Det er bare sådan vi har indrettet det.

Da det nuværende stemmesystem blev vedtaget fandtes ikke engang radioen. Så i takt med at vi har fået lettere adgang til nyhedsbegivenheder er vi blevet lettere at skubbe i en bestemt retning. Jeg har altid sagt (for sjov) at man bør slukke sit tv når valget er blevet udskrevet. Man går kun glip af lidt god underholdning.

Hvordan ville systemet være indrettet hvis det blev etableret idag? det kan vi jo ikke vide noget om men hvorfor holde fast i en form der ret tydeligt ikke er designet til tidens vilkår.

Ulempen ved fødselsdagsafstemning vil være at det vil være lettere at lave meningsmålinger så statsministeren med langt større sikkerhed ved hvornår det er klogt at udskrive valg.

Den belgiske historiker David van Reybrouck har i bogen"Imod valg - Til forsvar for Demokratiet" givet et
spændende (og tankeprovokerende) bud på, hvordan et demokratisk system uden valg hver fjerde år kunne se ud. Meget kort refereret arbejder han videre på nogle nyere politiske eksperimenter fra bl.a. Island og Canada, med lodtrækning som alternativ til valg. Bogen kan stærkt anbefales som inspiration til nytænkning.

1 Synes om

En strøtanke: Hvad nu hvis en statsminister ikke kan udskrive valg og selv stille op? Hvis en statsminister udskriver valg, kan det kun ske hvis statsministeren ikke selv genopstiller - og hvis en statsminister udskriver valg, vil statsministerens eget parti ikke kunne være i regering i den efterfølgende periode. I stedet vil næste valg ske ved lodtrækning, hvor datoen udtrækkes af dronningen og datoen vil være mellem 1 og 4 år fra seneste valgdato. Datoen vil være hemmelig for andre end en ganske lille gruppe, det kunne være dronningen og nationalbank direktøren. Det må kunne lade sig gøre at holde datoen hemmelig, omend det vil være svært for nogen.

Tanken med systemet er, at det ikke er statsministeren der bestemmer, hvornår valget udskrives. Det kan skabe problemer, hvis regering/folketing bryder sammen, men det må kunne løses.

Interessant forslag, der foreslår en ændring, fordi systemet i dag ikke fungerer og ikke mindst fordi det klassesamfund vi tidligere kunne relatere til ikke findes længere.
Så det kunne være spændende at afprøve sådan et system. Vi kunne begynde med at sammensætte et forsøg med lade os sige 1000 personer, og så se, hvad der vil ske.
4 år er lang tid at vente på et valg, hvis folketinget reagerer fuldstændig håbløst, så måske skulle man lave en midtvejs ting for tættere at kunne følge stemningen.
Lad os prøve, teknikken er der.

Man kunne jo også lave et eller andet form for digitalt valg-forsøg. Hvor man kunne tilmelde sig forsøget og så stemme på sin fødselsdag. Efter fire år ville man så have nogle data man kunne præsentere og derefter kunne man opskalere forsøget og måske prøve det i en kommune sideløbende med en normal afstemning. Når man så havde de data også kunne man skrive en rapport med anbefaling. Små skridt mod et større mål.

1 Synes om

Det var et glimrende forslag, og det er det fortsat. Har først set det nu.

1 Synes om