Status på politik og møde D.28/3

Kære alle medlemmer af Alternativet Rudersdal
Lørdag d.19 afholdte vi et møde, hvor vi nåede et stykke videre med vores nuværende politik. Vi skulle gerne have de politiske områder flygtningepolitik, ældrepolitik, familiepolitik, ny politisk kultur, grøn omstilling og fællesskabspolitik klar til næste møde, hvor redaktørerne på de pågældende områder vil fremlægge, hvad vi er nået frem til, og hvor vi derefter har en politik klar på de førnævnte områder.
Næste møde er d.28/3 på Johan Mantzius Vej 5B, 3460 Birkerød, kl.19. På mødet vil vi vedtage de områder vi har arbejdet med gennem længere tid, og vi vil arbejde videre med ny politiske områder, som indbefatter økonomi, erhvervspolitik og socialøkonomisk virksomheder. Vi håber, at mange af jer har lyst til at komme og påvirke hvilken retning Alternativet Rudersdals politik skal.
Dokumentet hvor det politik vi har arbejdet med, og det vi skal arbejde, er vedhæftet, hvis nogle skulle være interesseret i at læse det.
Mhv Alternativet Rudersdal