Status fra Mira efter et år i byrådet samt en opfordring til at give en hånd med, når der udskrives valg

Kære medlem

Jeg har haft lidt bøvl med at sende nyhedsbrev ud. Beklager derfor hvis du har modtaget dele af denne mail tidligere. Det er ikke for at spamme jer, men da jeg er i tvivl om hvorvidt det er blevet afsendt, sender jeg nu igen.
Dette gav også anledning til at bringe en hilsen fra vores flittige byrådsmedlem Mira. Den kommer her:

Tid til at gøre status:
Der er nu gået et år for mig og for Alternativet i Skanderborg byråd.
Hvordan har det så været og har vi opnået noget?

Det har både været spændende, sjovt, lærerrigt og hårdt.
Når jeg sidder som ene repræsentant for Alternativet, skal jeg jo dybest set vide det hele om alt og deltage i det hele. Jeg har jo dog verdens bedste bagland, som har arrangeret sig og hjulpet mig rigtig meget. Uden dem havde det slet ikke gået så godt. Stor tak.

Jeg synes det er gået godt for Alternativet i Skanderborg byråd og vi har sat vores præg. Jeg synes generelt at de andre politikere er venlige og jeg har en god relation til de fleste. Jeg følger ikke altid alle de uskrevne regler og stiller mange spørgsmål og gør nye ting. Det giver noget modstand og “strenge” blikke og suk indimellem.
Som jeg har pointeret flere gange over for mine politiker kollegaer, er det vigtigt, at vi skelner personen fra sagen, og det vil jeg rose de fleste andre politikere for at være gode til.

Jeg vil opdele det vi har opnået i 2 kategorier:

 1. Det vi konkret har opnået politisk.
 2. Alt det mellem linjerne vi også har sat vores aftryk på.

Det har vi konkret opnået:

Jeg har fået et afsnit med i beskæftigelsesplanen, om at man skal møde borgeren med tillid og respekt.

Jeg har kæmpet for at vi nu har en strategi der hedder “en kommune hvor alle er med” …

Sat punkt på dagsordenen til byrådsmøde om plantebaseret kost i alle kommunale institutioner. Det blev nedstemt, men der bliver sat en undersøgelse i gang.

Jeg har stillet forslag om borger-evaluering for alle arbejdsløse og sygemeldte på jobcentret - blev nedstemt - men senere besluttet i en light udgave.

Stillet forslag om at vi skal have et udsatteråd og udsattepolitik, som stadigvæk “lever”. Vi er i proces med det.

Stillet forslag om et psykiatrihus/frivillige/fællesskabets hus. Blev ikke nedstemt og ej besluttet. - Er i proces.

Stillet forslag om borgermøde om jobcentret. Blev nedstemt. enhedslisten og Alternativet afholdt det selv. Vi har efterfølgende nedsat en lille gruppe, som er med til at hjælpe mig med konkret at stille politiske forslag til beskæftigelsesområdet. Vi har stillet to forslag fra denne gruppe.

Stillet forslag om akut overnatning - der undersøges på sagen.

Stillet forslag om mødested for flexjobbere. Det må de godt, de skal bare selv tage initiativ.

Grønt aftryk på budgettet. bl.a. ny grøn medarbejder og penge til mere biodiversitet i skovene.

Socialt aftryk på budgettet. Bl. a. brobygger i psykiatrien. akut døgnplads i psykiatrien.

Stemt nej til alt det, der skader vores miljø.

Det har vi også opnået:

Maria fra Enhedslisten og jeg får ikke kød til de møder vi går til. vi får grøntsager og fisk. Der er nu 2 fra Venstre der er hoppet på den vogn.

Jeg sætter jævnligt punkter på dagsordenen på vores udvalgsmøder, hvilket der ellers ikke er kutyme for. Jeg har stillet 11 forslag i alt i de to udvalg.

Jeg påpeger ofte, at vi skal have borgerinddragelse af alle borgere.

Jeg siger biodiversitet i byrådssalen så tit som muligt. Ikke alle politikere
Ikke alle politikere vidste hvad det betød før Alternativet kom i byrådet. Bl.a. min egen bror fra Venstre.

Påpeger at jeg oplever, at det er administrationen og ikke politikerne, der sætter retning i de to udvalg, jeg sidder i.

En fra blå blok har skrevet følgende til mig: “Jeg beundrer din kampgejst - og Alternativets evne til aldrig at tale grimt om andre”

Ved institutionsbesøg har jeg gentagne gange påpeget, at jeg synes det er problematisk, at vi ofte kun møder den øverste leder. På sidste besøg fik vi lov til også at tale med nogen af de ældre på plejehjemmet. Der blev henvist til, at det var pga. min tidligere kritik og for at tilgodese mit ønske.

Pointeret igen og igen, at de ældre fylder for meget på dagsordenen i socialudvalget, i forhold til udvalgets andre borgergrupper. Har kunnet påpege det konkret og fået ændret til større fokus på bl.a. udsatte.

Det man som byrådsmedlem/som parti deltager i er:

 1. Udvalgsmøder en gang om måneden. Her har jeg det første halve år siddet i 2 udvalg og det sidste halve år i 3.
  Socialudvalget - kultur, sundhed og beskæftigelse - cirkulær- og bæredygtighedsudvalget (et §17/4 udvalg)
  Fra august skal jeg være formand for et 17/4 udvalg om demokrati i et år.

2, Temamøder ca. en gang om måneden

3, Formandsmøder 4 gange om året.

 1. Flertalsgruppemøder 6 gange om året

 2. Formands-flertals-gruppemøder 4 gange om året

 3. borgermøder - ml. 1-4 pr. måned.

7, budgetforhandlinger - møder næsten hver aften lige efter sommerferien i 3-4 uger.

8 Et gruppemøde med Alternativet før byrådsmøderne.

 1. 1-2 møder med Hanne - forperson for Alternativet Skanderborg om måneden.

 2. KL konferencer 1-2 dage ad gangen. Har deltaget i 5 x 2 dage og 4 x 1.

Derudover er der dagsordner og mange mails. Så der er nok at se til. Jeg er oftest afsted 2-3 aftner om ugen.

Du er altid velkommen til at kontakte mig. Det kan være du har et godt politisk forslag, eller noget du mener kan gøres bedre på nye måder.
Mit nummer er 27498924

Glædelig juletid og godt nytår.
Grønne og socialretfærdige hilsner Mira Issa Bloch.

Fra Østjyllands Storkreds er vi blevet opfordret til at sende følgende opfordring ud til alle vores medlemmer. Vi håber selvfølgelig på jeres opbakning, når der udskrives valg.

Kære medlem af Alternativet i Skanderborgkredsen, Et nyt år står for døren. Men det er ikke det eneste, der nærmer sig. Det gør ligeledes et folketingsvalg. vi ved ikke hvornår, men det kan blive udskrevet fra dag til dag.
vi har valgt 11 stærke kandidater i Østjylland, som vi skal have promoveret rundt i vores del af landet. Det kræver folk, der vil være med til at gøre vores kandidater kendte. Vi vil derfor bede dig om at hjælpe med at sætte plakater op, når valget udskrives.
Du kan hjælpe på flere måder:
Deltage i opsætningen.
Lægge bil til
Lægge trailer til
Lægge stige til
Lave varm kaffe, bage boller eller andet, der gør ophængningen til en sjov oplevelse.
vi hører meget gerne fra dig, både hvis du kan og har lyst til at deltage, men også hvis ikke du kan. vi har brug for overblikket.
.Tilbagemelding til hanne@damkjaer.net

Dette var alt for denne gang. vi vender snart tilbage med detaljerne for årsmødet.

Godt nytår til alle og Uffe som statsminister.

kh. Hanne Stender Damkjær

2 Likes

Tak Mira, for din store indsats og din ihærdighed for at sætte grønt og socialt bæredygtigt aftryk på vores kommune. Jeg har stor respekt for stort set alle jer, der lægger kræfter i det politiske arbejde. Hils gerne omkring dig og bring min tak videre :slight_smile:
Een kommentar har jeg dog til din ‘beretning’. Du skriver, at ‘de ældre’ fylder for meget i debatterne. Jeg tænker, at i hvert fald de sårbare gamle næsten ikke kan fylde for meget, for de kan ligesom de udsatte yngre ikke kæmpe for deres sag. De har ydet og ydet et helt liv, og når de trænger til hjælp og omsorg i den sidste ende, skal det bare være i orden!
Med ønsket om et godt nytår!
Kh Karen