Spørgsmål til panelet: Hvor mange personer deltager i et valgforbundsmøde?

Vi vil meget gerne høre jeres mening i følgende dilemma:

På Stevns er vi i gang med fokusemner til KV17 og i den sammenhæng er vi også blevet inviteret til valgforbundsmøde. Aftalen var at vi skulle indsende fokusemner den 1.november og mødet skal holdes den 20. November 2016. Alt sammen rigtig fint, og vi sendte som de første vores emner til de andre partier, samt en oversigt over hvem vi gerne vil deltage med. Samtidig tilbød vi et sted vi kunne være, hvis pladsen skulle blive for trang det oprindelige sted.
Der kom så svar fra de andre, og de Radikale startede med at udtrykke, at det måske ikke var hensigtsmæssigt, at der mødte for mange op (vi er 4-5).
I dag fik vi så en mail fra SF, som lægger hus til mødet, hvor der blev sat en begrænsning på 2 personer fra hvert parti. Vores arbejdsgruppe finder det pudsigt og formynderisk, at de andre partier vil bestemme, hvor mange vi deltager med. Det strider mod vores politiske kultur om gennemsigtighed og flere ved mere.
Skal vi rette ind og møde op med 2 personer, eller skal vi skrive tilbage at vi agter at komme med de personer som vi oprindelig angav - og henvise til at det er den måde vi agerer i Alternativet?
(Der har været et tidligere møde, hvor vi deltog med en tovholder fra Stevns og et medlem fra Faxe, da vi på det tidspunkt endnu ikke havde etableret KV17 arbejdsgruppen på Stevns. Så der var vi kun 2.
Indtil videre er det ikke særlig konkrete forhandlinger, men mere et spørgsmål om vi kan finde en fællesnævner for 5 partier i et bredt valgforbund.)

Hvad mener I?

Hej Kirsten

Jeg synes ikke der er noget odiøst i, at andre forsøger at sætte nogle rammer for samarbejdet - inkl. nogen som ikke lige passer jer. Og jeg kan sagtens forstå ideen i at forsøge at holde antallet af deltagere i et forhandlings- og udviklingsmøde nede - 8-10 personer er i overkanten til en rundbordssamtale (jeg forestiller mig at nogle af de andre kun sender een person)

Jeg vil foreslå, at du spørger de andre, specielt SF og R, hvad formålet er med begrænsningen, og om formålet kunne opfyldes ad anden vej. Deruover at I spørger jer selv hvad formålet er med at være mere end 2 - og om formålet kunne opfyldes ad anden vej.

1 Like

Den korte udgave er, at ny politisk kultur er først manifesteret, når den er et fait accompli. Indtil da er den et projekt, som man måske og måske ikke har gjort til SIT - og hvis det skal gå kultiveret for sig, må det altså være baseret på gammel kultur. Jeg foreslår at tage udgangspunkti i ejerskab tii initiativ og invitation. Initiativet om valgforbund ser ud til at være de andres, lige som invitationen.
Det er altså de andres fest og invitation. Alternativet er gæster. De andre bestemmer menuen og musikken, og Alternativets politiske kultur kan blive en del af underholdningen som et gæsteindslag, hvis det viser sig passende.

Alternativet kan meget gerne lave og invitere til sit eget (et andet) møde, hvor Alternativets bud på en Ny politisk Kultur kan være blandt emnerne. Det bliver i givet fald Alternativets initiativ, fest og invitation.

At møde op uden for den dress-(med videre)-code som værterne har bedt om, fordi Alternativet ønsker at manifestere en anden politisk kultur, vil efter mit skøn være i strid med et andet punkt i samme kultur, nemlig at undgå ukonstruktive konfrontationer.

2 Likes