Spørg Statsministeren

spørgetime

Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

D. 7 Februar var det Fabian Hansens (@fabianforbert) spørgsmål, der blev stillet til statsministeren. Hans spørgsmål lød på:

Du kan se hans spørgsmål og de to andre Torsten Gejl stillede ved at trykke her og gå til klokkeslæt 14:20:20 for at se alle tre spørgsmål eller 14:24:50 for at se spørgsmålet fra Fabian. Det er tidskodet henholdsvis 01:20:10 og 01:25:40 i videoen.

Næste spørgetime er tirsdag d. 25. april 2023 og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du meget gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det meget nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Vi glæder os til at modtage jeres spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

Jeg vil gerne spørge statsministeren hvorfor hun ikke respekterer videnskaben (f.eks. fra Johan Rockström eller IPCC) når den siger:

  • At vi er på vej mod over 2 grader og dermed uoprettelige tipping points der kommer til at lede til “run away temperatures” og “hot house earth”

  • At vi kun har co2-budget til 6-7 år og derfor kraftigt skal reducere vores udledning og prioritere hvordan vi bruger den.

  • At vi er med åbne øjne ved at udrydde de biologiske og vejrmæssige systemer vi selv er afhængige af.

Så mit spørgsmål er igen: Hvorfor respekterer statsministeren ikke videnskaben?

2 Synes om

Hvor skal klimarådet barberes ned med 2/3 af deres budget? De er sat i verden for at vejlede og guide regeringen i forhold til, hvad der kan og bør laves af grønne tiltag for at imødekomme vores samtids største udfordring… Var det virkelig nødvendigt at skære netop her? frigav det virkelig så mange midler, at det var umagen værd, og var den besparelse hensigtsmæssig? Også på den lidt længere bane…?

Jeg vil gerne spørge statsministeren om hvornår der indledes afgørende undersøgelser vedr. Covidvaccinernes virkninger, bivirkninger samt hvornår en evaluering af et vaccine-forløb uden den normale procedure for medicinske afprøvninger inden udrulning, bliver lavet.
Og i den forbindelse hvor stor gennemsigtighed i fht antallet af utilsigtede dødsfald og evt erstatninger, der vil forlanges af sundhedsministeriet mfl?

Uagtet at beslutningerne vedr. vaccinerne er taget på et grundlag af de bedste viljer; undskylder det ikke en helt reel og upartisk grundighed, at undersøge sagerne til bunds.

For videnskabens skyld og derfor for alles skyld.

Maud Margrethe Pedersen
Gtibskov

Kære Mette Frederiksen
Hvad er dit syn på, hvorfor Ukraine og Rusland er i krig med hinanden?
Og hvordan vil EU kunne animere til en fredsproces imellem disse to lande?

Med venlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Kan statsministeren sige noget om, hvornår der virkelig bliver taget hensyn til vores drikkevand? Vi har jo i flere år hørt, at det bliver der, men det kan så undre, at vi har så mange giftstoffer i vores drikkevand og der bare er kommet flere og flere år efter år.

1 Synes om

Hvordan mener statsministeren at styrkeforholdet er imellem NATO og Rusland i dag? (Tillægsspørgsmål: Hvorfor opruster vi så?)

Ville det ikke være en ægte reform af pensionsordningerne, at give alle borgere, der er fyldt 60 en ubetinget pension på 15.000 kr skattefrit om måneden og mulighed for at arbejde ubegrænset, men uden personfradrag i skatten? Personer, der ikke ønsker denne pension, fordi de har en høj indtægt eller formue, kan frit sige nej tak, hvis de vurderer, at de ikke har behov for denne indkomst.

Denne ordning erstatter alle lappeløsninger, som Arne+, ældrechecks, varmechecks, boligtilskud mv. og diverse kontrolforanstaltninger og beregninger. Det eneste vi bevarer af tilskud er til at hjælpe syge og handicappede med medicin og hjælpemidler, som der er tilskud til i nuværende ordninger.

Begrundelse: Alternativet skal stå ved deres politik om borgerløn og med dette forslag få er skarp profil. Hvis vi også begynder at fifle med lappeløsninger og underlige komplicerede beregninger af forskellige tilskudsordninger, som alligevel ikke bliver fulgt af nuværende regering, så kan vi lige så godt melde vores politik rent ud og vise, hvad vi mener med det bæredygtige samfund.
:green_heart: Ulla Munksgaard

1 Synes om

Danish Crown er et andelsselskab med knap 7000 andelshavere. Sæbys slagteri med 800 ansatte lukkes ned. Gennem de sidste mange årtier er det enkelte landbrug blevet større og større og dermed også svineproduktionen pr. Landbrug med de færre antal landbrug.

Aalborg Portlands Hovedaktionær er italiensk og der arbejdes ikke med omskiftning til co2 neutral cementskabelse som kan skabes gennem ensymer/bakterier. “Kun en 30 %s reduktion. Beskæftiger ca. 350 - 600 medarbejdere.

Produktionen af minkpels er næsten lukket ned og berører befolkningen i samme landsdel.

3 eksempler i samme landsdel, med forskellige ejerskabsformer, men fælles er, at det er de få der opretholder og modtager fortjenesten og borgerne i landsdelen der “vandsmægter”

Hvorfor ikke skabe gode rammer for en overgang for alle 3 områder over til cirkulær og bæredygtige co2 neutrale produktioner, så den sociale kapital, klima kapitalen og den økonomiske kapital ender op i en balance?